Školní družina

Naše motto: Hrajeme si každý den

Základní informace
ŠD má ve školním roce 2023/2024 celkem 5 oddělení.
Úředně stanovená kapacita ŠD je 150 dětí.
Měsíční příspěvek rodičů na provoz činí 150,-Kč (hrazen na účet školy po obdržení údajů).
Telefon: 
731 463 407 (6:30 -7:30h,11-11:30h,14–16 h) nepřijímáme SMS a nevybíráme hlasovou schránku.

Provoz
Ranní provoz: 6:15 – 7:40 h
Odpolední provoz: 11:40 – 16:00 h

Personální obsazení školní družiny
1.od. Pejskové Marcela Bělková
2. od. Kočičky Šárka Nyškovská vedoucí vychovatelka 2.poschodí
3.od. Helena Krejčová 2.poschodí
4.od. Barbora Hollerová přízemí II. stupně
5.od. Rybičky Irena Palmeová knihovna přízemí

• Z činnosti
Ve školním roce 23-24 jsou tyto kroužky:

Sportovní hry
Florbal
Dovedné ruce
Dovedné ručičky

úplata ŠD
řád ŠD