Školní družina

Naše motto: „Hrajeme si každý den“

• Základní informace
ŠD má ve školním roce 2021/2022 celkem 5 oddělení.
Úředně stanovená kapacita ŠD je 150 dětí.
Měsíční příspěvek rodičů na provoz činí 60,-Kč.
Telefon:
731 463 407 (6:30 -7:30h,11-11:30h,14 -16h)nepřijímáme SMS a nevybíráme hlasovou schránku.

Provoz
Ranní provoz: 6:15 – 7:40 h
Odpolední provoz: 11:40 – 16:00 h

Personální obsazení školní družiny
1.od. Pejskové Marcela Bělková
2. od. Kočičky Šárka Nyškovská vedoucí vychovatelka 2.poschodí
3.od. Helena Krejčová 2.poschodí
4.od. Barbora Hollerová přízemí II. stupně
5.od. Rybičky Irena Palmeová knihovna přízemí

• Z činnosti
Ve školním roce 21-22 nebyly kroužky z důvodu onemocnění Covid otevřeny.

úplata ŠD
řád ŠD