Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Třebechovice pod Orebem


ZDE a ZDE a ZDE a ZDE
ZDE a ZDE a ZDE a ZDE

Vážení rodiče,
upozorňujeme Vás, že podle Vyhlášky č. 107/ 2005 o školním stravování, je žákovi poskytováno stravování v době školního vyučování. První den neplánované nepřítomnosti (nemoci) dítěte nebo žáka se považuje za pobyt ve škole a dítě (žák) má nárok odebrat oběd za běžnou cenu. 
Oběd lze vyzvednout do jídlonosiče.
Obědy na další dny nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole je třeba odhlásit. Pokud obědy pro Vaše nemocné dítě neodhlásíte nebo je budete nadále odebírat, budou vám účtovány v plné výši (jejich cena je zvýšena o provozní a osobní náklady, které činí 52,00Kč)

Celková částka za odebraný či neodhlášený oběd pak činí:
pro žáky   7 – 11 let             78,-Kč
pro žáky 11 – 14 let             80,-Kč
pro žáky 15 a více let          85,-Kč

Tyto obědy za plnou cenu se budou za každý měsíc automaticky zúčtovávat ze stravovacího účtu dítěte (vždy na začátku nového měsíce).

Školní sběr papíru

Velký dík ZŠ Třebechovice pod Orebem a zejména všem vyučujícím školy, kteří se podíleli na organizaci a zdárném průběhu Zahradní slavnosti 15. 6. 2022. Byla to krásná příležitost potkat se před prázdninami, akce se vydařila a její návštěvnost byla opravdu veliká.  
Děkujeme také MAS NAD ORLICÍ, o. p. s. za poskytnutý finanční dar. 

Za výbor SRPŠ, 
Ing. Lenka Vondrušková a PhDr. Michaela Mádlová, Ph.D. 

ШКОЛьНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ (БЕЖЕНЦЕВ С УКРАИНЫ) – Školní dokumenty pro Ukrajince (běžence z Ukrajiny)
ЗАПИСь В ОСНОВНУЮ ШКОЛУ ZDE
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТУПЛЕНИЕ РЕБЁНКА В ОСНОВНОЕ НАЧАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (В ОСНОВНУЮ ШКОЛУ) ZDE
ЗАЯВЛЕНИЕ В ПИТАНИЕ В ШКОЛьНОЙ СТОЛОВОЙ ZDE
СПИСОК ШКОЛьНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ УЧЕНИКА ZDE

Poděkování - sběr

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ
ZDE a ZDE

Zdravé svačinky
ve školním automatu Happysnack ZDE

Modernizace výuky fyziky na ZŠ Třebechovice p. O.
V současné době chybí v základní škole v Třebechovicích pod Orebem moderní a kvalitní prostor pro výuku fyziky.
pokračování…