Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Třebechovice pod Orebem

Velký dík ZŠ Třebechovice pod Orebem a zejména všem vyučujícím školy, kteří se podíleli na organizaci a zdárném průběhu Zahradní slavnosti 15. 6. 2022. Byla to krásná příležitost potkat se před prázdninami, akce se vydařila a její návštěvnost byla opravdu veliká.  
Děkujeme také MAS NAD ORLICÍ, o. p. s. za poskytnutý finanční dar. 

Za výbor SRPŠ, 
Ing. Lenka Vondrušková a PhDr. Michaela Mádlová, Ph.D. 

ШКОЛьНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ (БЕЖЕНЦЕВ С УКРАИНЫ) – Školní dokumenty pro Ukrajince (běžence z Ukrajiny)
ЗАПИСь В ОСНОВНУЮ ШКОЛУ ZDE
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТУПЛЕНИЕ РЕБЁНКА В ОСНОВНОЕ НАЧАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (В ОСНОВНУЮ ШКОЛУ) ZDE
ЗАЯВЛЕНИЕ В ПИТАНИЕ В ШКОЛьНОЙ СТОЛОВОЙ ZDE
СПИСОК ШКОЛьНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ УЧЕНИКА ZDE

Poděkování - sběr

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ
ZDE a ZDE

Zápis do školy
pro školní rok 2022/2023
v pátek 8.4.2022 od 14 do 18 hodin
a v sobotu 9.4.2022 od 8 do 10 hodin
Informace ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a ZDE

Preventivní antigenní
testování a trasování ve školách

od ledna 2022 ZDE

Z provozních důvodů (personální obsazení a ztížené výdejní podmínky dle pokynů MŠMT pro tento školní rok) bude jídelna nadále vařit pouze menu č. 1.
O případném zařazení výběru ze dvou menu bude jídelna včas informovat.
Zároveň znovu připomínáme, že výdej do jídlonosičů probíhá pouze v době od 10,45 hodin do 11,00hodin. V jiný čas nebude možné oběd vydat. Děkujeme za pochopení.

Výdej jídel do jídlonosičů v první den nemoci pro školní rok 2021/2022: 10,45 – 11,00 hodin . V jiný čas nebude oběd vydán z důvodu nastaveného časového harmonogramu pro žáky.
Při vyzvedávání obědu dbejte bezpečnostních pokynů uvedených na dveřích do jídelny.
Děkujeme za pochopení.

Informace o provozu školy od 1. září 2021
Výuka bude probíhat prezenčně.

ROUŠKY A RESPIRÁTORY jsou povinné ve společných prostorech, ve třídě je lze sundat.

TESTOVÁNÍ proběhne antigenními testy 1.,6. a 9. září 2021. Žáci 1. tříd se budou poprvé testovat 2. 9. 2021. Testovat se nemusí ti, kteří prodělali Covid (ne déle než 180 dní) a ti, kteří mají ukončené očkování.
Odkaz na instruktážní video ZDE.

Žáci, kteří nedoloží bezinfekčnost, se mohou účastnit výuky. Mají však povinnost nosit roušku po celou dobu výuky, nemohou zpívat a účastnit se tělesné výuky v tělocvičně. Pokud i přesto žák/žákyně odmítne nosit roušku, nelze je pustit do školy. V tomto případě nemá škola povinnost zahájit distanční výuku.

Zdravé svačinky
ve školním automatu Happysnack ZDE

Rozhodnutí o přijetí do základní školy ZDE a ZDE

Modernizace výuky fyziky na ZŠ Třebechovice p. O.
V současné době chybí v základní škole v Třebechovicích pod Orebem moderní a kvalitní prostor pro výuku fyziky.
pokračování…


Školní sběr papíru