Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Třebechovice pod Orebem

Preventivní antigenní
testování a trasování ve školách

od ledna 2022 ZDE

V pondělí 6. 12. 2021 končí uzavírka komunikace v centru města Třebechovic pod Orebem, a proto autobusy budou opět zastavovat na obvyklých zastávkách.

Z provozních důvodů (personální obsazení a ztížené výdejní podmínky dle pokynů MŠMT pro tento školní rok) bude jídelna nadále vařit pouze menu č. 1.
O případném zařazení výběru ze dvou menu bude jídelna včas informovat.
Zároveň znovu připomínáme, že výdej do jídlonosičů probíhá pouze v době od 10,45 hodin do 11,00hodin. V jiný čas nebude možné oběd vydat. Děkujeme za pochopení.

Výdej jídel do jídlonosičů v první den nemoci pro školní rok 2021/2022: 10,45 – 11,00 hodin . V jiný čas nebude oběd vydán z důvodu nastaveného časového harmonogramu pro žáky.
Při vyzvedávání obědu dbejte bezpečnostních pokynů uvedených na dveřích do jídelny.
Děkujeme za pochopení.

Informace o provozu školy od 1. září 2021
Výuka bude probíhat prezenčně.

ROUŠKY A RESPIRÁTORY jsou povinné ve společných prostorech, ve třídě je lze sundat.

TESTOVÁNÍ proběhne antigenními testy 1.,6. a 9. září 2021. Žáci 1. tříd se budou poprvé testovat 2. 9. 2021. Testovat se nemusí ti, kteří prodělali Covid (ne déle než 180 dní) a ti, kteří mají ukončené očkování.
Odkaz na instruktážní video ZDE.

Žáci, kteří nedoloží bezinfekčnost, se mohou účastnit výuky. Mají však povinnost nosit roušku po celou dobu výuky, nemohou zpívat a účastnit se tělesné výuky v tělocvičně. Pokud i přesto žák/žákyně odmítne nosit roušku, nelze je pustit do školy. V tomto případě nemá škola povinnost zahájit distanční výuku.

Zdravé svačinky
ve školním automatu Happysnack ZDE

Rozhodnutí o přijetí do základní školy ZDE a ZDE

Znovu akce sběr starého papíru!
Další sběr netříděného starého papíru organizuje naše škola ve středu 2. 6. 2021 od 7.00 hodin před naší školou. Podrobnosti ZDE

Vážení rodiče,
od 3. 5. 202 bude obnovena rotační výuka pro žáky 2. stupně. Žáci 1. stupně pokračují v nastavené rotační výuce.

3. 5. – 7. 5.  2021 (sudý týden)        
7. a 8. ročníky se budou vzdělávat ve škole, ostatní se budou distančně vzdělávat doma.

10. – 14. 5.  2021 (lichý týden)        
6. a 9. ročníky se budou vzdělávat ve škole, ostatní se budou distančně vzdělávat doma.

Docházka do školy i distanční výuka jsou pro všechny žáky povinné.

Žáci se budou ve škole 2x týdně testovat (pondělí a čtvrtek). Ti, kteří v posledních 90 dnech prodělali COVID, se testovat nemusí. Rodiče to doloží prokazatelným způsobem třídnímu učiteli.

Další informace ZDE

Informace o provozu školy od 12. 4. 2021 ZDE
Testování ZDE a ZDE

Zápis dětí do 1. tříd se na naší škole uskuteční v termínu 1. – 23. 4. 2021 ZDE
Jak můžete pomoci svým dětem ZDE
Kritéria přijetí ZDE
Desatero pro rodiče ZDE
Žádost zákonných zástupců o přijetí ZDE
Žádost o odklad ZDE

Od 1. 3. 2021 přecházejí na povinnou distanční výuku žáci 1. a 2. tříd. Vzhledem k tomu, že žáci mají nárok na dotovaný oběd, žádáme rodiče, aby aktualizovali objednávky u svých dětí. Objednávání je spuštěno přes víkend. Obědy budou vydávány do jídlonosičů za přísných hygienických podmínek od 10. 45 do 13 hodin.

 Obědy nebude možné odebírat v době jarních prázdnin.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – UZAVÍRKA V TŘEBECHOVICÍCH p. O.
Od 8.3.2021 – 31.10.2021 budou z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí a komunikace uzavřeny křižovatky ulic Čsl. legií, Komenského a Pardubická. Tato uzavírka se týká i veřejné autobusové dopravy. Po celou dobu uzavírky nebude obsluhována autobusová zastávka u základní školy. Autobusové spoje z/do Bělče, Štěnkova, Krňovic a Jeníkovic budou zastavovat pouze na Masarykově náměstí a spoje z/do Polánek, Ledec, Nepasic a Blešna na náhradní autobusové zastávce v ulici Týnišťská u ulice Pod Zahrady. Více informací naleznete na stránkách města www.trebechovice.cz a na vývěsce v Pitrově ulici.

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ BUDE JÍDELNA OD 25.1.2021 VAŘIT POUZE MENU ČÍSLO 1. OBJEDNÁVKY Z MENU 2 BUDOU AUTOMATICKY PŘEHLÁŠENY NA MENU 1. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Informace o provozu školy od 4. 1. 2021
Ve škole je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. tříd. Musí být zachována homogenita třídy (platí i pro školní družinu). Z tohoto důvodu nebude ranní družina. Škola bude otevřena od 7. 00 hodin. Děti po přezutí půjdou do své třídy, kde bude přítomna jejich učitelka.

Pro ostatní žáky je povinná distanční výuka a zároveň mají nárok na dotovaný oběd. Je spuštěn objednávací systém, a proto prosíme rodiče, aby aktualizovali objednávky obědů svých dětí. Oběd si mohou vyzvednout do jídlonosičů v době od 12. 00 do 13. 30 hodin.

Přijímací řízení na střední školy ZDE

PF 2021

Vážení rodiče,
z důvodu nařízení vlády bude vyučování ukončeno v pátek 18. 12. 2020. Dny 21. a 22. 12. 2020 byly vyhlášeny jako dny boje proti covidu. Dětem byly automaticky odhlášeny obědy. Rodiče budou moci po oba dva dny čerpat ošetřovné.
Do školy se žáci vrací 4. 1. 2021, z druhého stupně to jsou 6. ročníky, 9. ročníky a třída 8. C. V platnosti zůstávají rozvrhy pro online výuku.
Přejeme vám všem klidné Vánoce, pevné zdraví v roce 2021 a děkujeme za spolupráci v této době.

vedení školy

Znovu akce sběr starého papíru!
Další sběr netříděného starého papíru organizuje naše škola ve středu 9.12.2020 od 7.00 hodin před naší školou. Předem děkujeme rodičům za sběr a zároveň za trpělivost při odevzdávání. Opět doporučujeme možnost navážet starý papír již v úterý navečer pod zastřešenou kolárnu, nejlépe přímo do již přistavěných kontejnerů. Těšíme se na vaši přízeň a předem děkujeme.
Žádáme rodiče, aby do kontejnerů určených ke sběru papíru dávali pouze noviny, časopisy a letáky. NE KARTON.
Děkujeme za pochopení.

vedení školy

Vážení rodiče,
od 30. 11. 2020 se budou všichni žáci 1. stupně učit ve škole, pro žáky 6. – 8. tříd bude výuka střídavá. Jeden týden budou ve škole a jeden týden se budou vzdělávat doma:

30. 11. – 4. 12.  2020 (lichý týden)        
Třídy 7. A, B, C a 8. A, B se budou vzdělávat ve škole, ostatní se budou distančně vzdělávat doma.

7. – 11. 12.  2020 (sudý týden)       
Třídy 6. A, B, C a 8. C se budou vzdělávat ve škole, ostatní se budou distančně vzdělávat doma.

Žáci 9. tříd se budou učit ve škole.

Docházka do školy i distanční výuka jsou pro všechny žáky povinné.

Další informace:
Výuka všech tříd bude ve škole probíhat podle běžného rozvrhu.  Stále je zakázán zpěv a vnitřní sportovní aktivity. Místo tělesné výchovy budou žáci chodit na vycházky (podle počasí).

Všichni žáci i zaměstnanci školy musí mít po celý den na sobě roušku.

Prosíme rodiče, aby na každý den dávali svému dítěti nejméně 2 čisté roušky. Roušku musí mít všichni na sobě již při vstupu do školy. Sundat si ji mohou pouze během přestávky při svačině a ve školní jídelně při jídle.

Ranní a odpolední družina (pro žáky 1. -3. tříd) bude probíhat za stejných podmínek jako v září. I zde platí, že žáci nosí roušky.

Kvůli tomu, aby děti nepřicházely ke škole ve stejný čas, mohou žáci 1. stupně, kteří nechodí do školní družiny, přicházet již od 7. 15 do své třídy, kde bude přítomna jejich učitelka. U vchodu bude osoba, která dohlédne na plynulý vstup žáků do školy.

Nezapomeňte svým dětem nahlásit obědy.

Žáci, kteří se vzdělávají doma, si mohou odebrat oběd do přinesených jídlonosičů v předem daných časech a za přísných hygienických podmínek (vstup do ŠJ v roušce, použití dezinfekce, dodržování rozestupů). Pokud v té době probíhá on-line výuka, vyzvedne si žák po domluvě učivo dané hodiny ve škole.

Výdej obědů do jídlonosičů: 10. 45 -11. 00, 13. 10 -13. 30.

Prosíme rodiče, aby vzhledem ke zvýšeným bezpečnostním opatřením nevstupovali do školy.

Děkujeme za ochotu a spolupráci při vzdělávání vašich dětí. 

vedení školy

Vážení rodiče,
od středy 18. 11.2020 se na základě rozhodnutí vlády vrací 1. a 2. třídy do školy.
Vzhledem k tomu, že se třídy nesmí mísit, nebude ranní družina.  Vstup do školy bude umožněn od 7.00. Žáci půjdou do svých tříd, kde na ně bude čekat jejich paní učitelka.
Výuka bude probíhat podle rozvrhu.  Stále je zakázán zpěv a tělesná výchova. Místo tělesné výchovy budou žáci chodit na vycházky (podle počasí).
Všichni žáci i zaměstnanci školy musí mít po celý den na sobě roušku.
Prosíme rodiče, aby na každý den dávali svému dítěti nejméně 2 čisté roušky. Roušku musí mít všichni na sobě již při vstupu do školy. Sundat si ji mohou pouze při svačině o přestávce na svém místě a ve školní jídelně při jídle.
Bližší informace byly rodičům zaslány do mailu.
Prosíme rodiče, aby vzhledem ke zvýšeným bezpečnostním opatřením nevstupovali do školy.

vedení školy

Volby do školské rady jsou z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a vyhlášení nouzového stavu odloženy. Termín bude upřesněn.

Od 14.10.2020 přecházejí žáci školy na povinnou distanční výuku. Žáci prvního stupně obdrželi úkoly do konce týdne, on-line výuka žáků 3.-5.tříd začne v pondělí 19.10.2020 podle rozvrhu, který rozešlou třídní učitelky rodičům do mailu. Žáci druhého stupně tuto výuku zahájí ve čtvrtek 15.10.2020, rozvrh pošlou třídní učitelé během zítřka. Děkujeme Vám všem za pomoc a trpělivost v tomto nelehkém období.

Obědy na týden 26.-30.10.2020 byly dětem automaticky odhlášeny.
Jídelníček na měsíc listopad bude k dispozici 27.10.2020.

S ohledem na vládní nařízení jsou všem žákům od 14.10. do 23.10. odhlášeny obědy. Ten, kdo chce v rámci distanční výuky obědy odebírat, udělá si nově objednávky. Objednávání na 14.10. bude spuštěné až do 6,00 hodin. Jídelna v tomto období bude vařit pouze menu č. 1. Obědy budou vydávány do jídlonosičů od 11,15 do 13,30h. Vstup do jídelny pouze s rouškou a nutno dodržovat rozestupy u výdejní linky.

Od 12.do 23.10.2020 bude pro žáky 2.stupně výuka střídavá. Jeden týden budou ve škole a jeden týden se budou vzdělávat doma:

12.- 16.10. 2020 Třídy 6.A, 6.C, 7.B, 8.A, 8.C, 9.B se budou vzdělávat ve škole, ostatní se budou distančně vzdělávat doma.

19.- 23.10. 2020 Třídy 6.B, 7.A, 7.C, 8.B, 9.A, 9.C se budou vzdělávat ve škole, ostatní se budou distančně vzdělávat doma.

Distanční výuka je pro všechny žáky povinná.

Další informace obdrží rodiče do mailu a zároveň budou zveřejněny v Bakalářích.

Podle usnesení vlády č. 1 je ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna.

Po dobu zvýšených hygienických opatření
se budou žáci stravovat dle rozpisu ZDE

Vážení rodiče žáků základní školy,
obracíme se na Vás s prosbou. Ta se týká dopravní situace, která nastala dne 3.9.2020 v době konání rodičovských schůzek na základní škole. V okolí školy bylo zaparkováno odhadem 150 vozidel.
Na takový nápor jsme nebyli, nejsme ani nebudeme do budoucna připraveni. Auta stála po obou stranách téměř celé ulice Na Stavě, dokonce i v navazujících slepých ulicích a v ulici Pod Zahrady.
Projíždějící vozidla se pak musela prodírat zbývajícím velmi úzkým pruhem silnice. Majitelé přilehlých nemovitostí mohli jen s obtížemi zajíždět na své pozemky a vyjíždět z nich. Omezen byl i provoz sběrného dvora, protože širší auto nemělo šanci odtud vyjet. Ulicí by nemohl projet autobus, nedejbože hasičská cisterna.
Nemyslíme si, že by u základní školy bylo málo parkovacích míst. K dispozici jsou dvě parkoviště pro více než 50 vozidel, parkovat lze i před školní jídelnou. Neznáme žádnou školu v okolí, dokonce ani v Hradci Králové, kde by měli návštěvníci školy více parkovacích míst. Přitom všichni učitelé parkovali za školou.
Zvažte prosím, zda příště nevyrazíte raději na kole, případně nezvolíte pěknou procházku.
Věřte, že tentokrát byla situace v okolí školy opravdu neúnosná.
Děkujeme za pochopení.

Milada Franková, Roman Drašnar

ROUŠKY
Ministerstvo zdravotnictví nařídilo od čtvrtka 10.9.2020 povinné nošení roušek ve společných prostorách školy ( chodby, WC, školní jídelna ).
Od pátku 18.9.2020 musí nosit roušky učitelé a žáci 2.stupně i ve třídách.
Žádáme rodiče, aby kontrolovali, zda má žák s sebou alespoň 2 roušky. Děkujeme.

vedení školy

DŮLEŽITÉ
Z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Hradec Králové byla nařízena karanténa třídám 8.C a 9.B. Důvodem je pozitivní test jednoho pedagoga, který nemá žádné zjevné zdravotní potíže.
Veškeré důležité informace byly poslány rodičům do mailu.

Vážení rodiče,
informujeme vás o základních závazných postupech při provozu školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID – 19.

1) Je nutno dodržovat platná opatření v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními a dle pokynu učitelů. Sledujte prosím aktuální situaci a webové stránky školy.
2) Prosíme, abyste do školy posílali jen zdravé děti.
3) Škola nesmí nemocného žáka do školy vpustit.
4) Pokud se u žáka zdravotní obtíže objeví během vyučování, musíme ho od ostatních žáků oddělit. Poté Vás budeme kontaktovat a dítě si musíte v co nejkratší možné době vyzvednout (do té doby je dítě umístěno v samostatné místnosti). Vaší povinností je pak kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
5) Žádáme Vás, aby každé dítě mělo s sebou ve škole v aktovce jednu roušku.
6) Vyučující zajistí častější větrání učeben.
7) Žáci a zaměstnanci budou dbát na častější mytí rukou.
8) Tělesná výchova bude probíhat přednostně venku dle počasí.
9) Z důvodu minimalizace mísení žáků různých tříd nebudou žáci nechodit volně po škole, pohybovat se smějí pouze na patře, kde mají kmenovou učebnu. Nesmí navštěvovat  žáky z jiné třídy.
10) Stravování bude probíhat pro žáky jednotlivých ročníků ve stanovených časech, které nemusí odpovídat oficiálnímu konci vyučovacích hodin. O veškerých změnách Vás bude informovat třídní učitel.
11) Prosíme Vás, abyste do školy, družiny a školní jídelny vstupovali pouze za účelem úředního jednání, v roušce a po telefonické domluvě.

Děkujeme za pochopení, vedení školy.

Vážení rodiče,
rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci v období distanční výuky. Bez Vaší ochoty, vstřícnosti a trpělivosti by to nebylo jednoduché. Víme, že jste učení s dětmi věnovali spoustu času. I díky Vašemu úsilí se nám podařilo nelehkou situaci společně zvládnout.
Přejeme Vám klidnou a pohodovou dovolenou.

vedení školy

Poděkování za sběr ZDE

Informace o provozu školy od 25.5.2020
a hygienických opatřeních byly rodičům zaslány do mailu.

Informace k nástupu žáků 9. tříd do školy ZDE
Čestné prohlášení ZDE

Rozhodnutí o přijetí ZDE
Výsledky zápisu 2020-2021 ZDE

Informace k organizaci zápisu 2020-2021 ZDE
Žádost ZÁPIS 2020 zákonných zástupců o přijetí ZDE
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ONLINE ZDE
Žádost o odklad ZDE
Jak můžete pomoci svým dětem ZDE
Desatero pro rodiče ZDE
Kritéria přijetí ZDE

Přeplatky stravovacích účtů ze školní jídelny
S ohledem na současnou situaci lze písemně požádat školní jídelnu o vrácení přeplatku. V žádosti uvádějte jméno dítěte, třídu, částku, kterou chcete vrátit zpět a číslo účtu, kam jídelna peníze převede. Žádost zasílejte na adresu: rehorova@zst.cz

Vážení rodiče,
po dobu trvání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol budeme zasílat zadání domácích úkolů pro Vaše děti na Vaše emailové adresy. Zadání bude vždy na týden.
Pokud někdo nemá emailovou adresu, tak si po domluvě s třídním učitelem vyzvedne úkoly osobně.
Vzhledem k závažnosti situace Vás prosíme o spolupráci. Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

vedení školy

Od 11.3.2020 se zakazuje :
osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy bude vydávána na vyžádání v kanceláři školy od 9 do 11 hodin, popř. zašleme do mailu. Pokud chcete poslat žádost mailem, pište na adresu frankova@zst.cz.

vedení školy

Důležité upozornění : Prosíme rodiče, kteří se svými dětmi pobývali v době jarních prázdnin v zahraničí, aby kontaktovali svého lékaře a informovali se na možná rizika spojená s návratem do školy.

Bližší informace:
www.khshk.cz
www.mzcr.cz
Snížení rizik nákazy koronavirem
Jak si správně mýt ruce
Pro cestovatele
Doporučení občanům a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

vedení školy


Modernizace výuky fyziky na ZŠ Třebechovice p. O.
V současné době chybí v základní škole v Třebechovicích pod Orebem moderní a kvalitní prostor pro výuku fyziky.
pokračování…


Školní sběr papíru

K pronájmům kulturního domu (reakce na nedorozumění na posledním zasedání SRPŠ)
Základní škola, stejně tak jako všechny ostatní příspěvkové organizace, organizační složky či spolky hradí pronájmy našeho „kulturáku“ dle platného ceníku. Ten z pohledu odborníků nesmí být diskriminační. Legislativně je to tedy takto v pořádku a nic s tím nenaděláme, i když se to může zdát našim spoluobčanům nelogické a patřičně postavené na hlavu.
Nyní konkrétně. Co se týká základní školy a pronájmu kulturního domu spolkem SRPŠ na akce typu školní akademie či rozloučení s deváťáky. Řešení se nabízí dvojí. Buď si spolek zažádá (nejlépe předem do poloviny února každého roku) na městském úřadu o příspěvek na svoji činnost, případně, jednodušeji, se může celá částka uhradit z příspěvku na provoz od svého zřizovatele.
Město Třebechovice p.O. má jednoznačně zájem na tom, aby byly kulturní dům a ostatní zařízení našimi příspěvkovými organizacemi a spolky využívány.
Poznámka: v pronájmech dalších zařízení jako je mobilní pódium či zimní stadion můžete hledat analogii.

Mgr. Roman Drašnar, Mgr. Milada Franková

11.9.2019


Sebastian přijel do naší ZŠ!
2.9.2019 – Hvězdou školy se stala Laura Vondráčková z 3.A třídy.
pokračování…