Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Třebechovice pod Orebem

DIPLOM za aktivní spolupráci v CELOROČNÍ HŘE s Recyklohraním za školní rok 2023/2024
DIPLOM za aktivní spolupráci v CELOROČNÍ HŘE s Recyklohraním za školní rok 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí do základní školy
ZDE a ZDE

Co jsme v roce 2023 udělali pro životní prostředí?
Díky obyvatelům se naše Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové může za rok 2023 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 0,37 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 0,06 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2023 k úspoře produkce CO2 o 4,21 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 2 ks!
Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 218,75 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 9 krát.
Došlo také k úspoře 2 251,81 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 2252 krát.
Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 216,17 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 9 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 7,47 kg mědi, což stačí pro ražbu 1328 1€ mincí, nebo 9,04 kg hliníku, který by stačil na výrobu 603 plechovek o objemu 0,33 l.
Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!

Poděkování za vypracování osvětového úkolu
se vzdělávacím programem Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
Po stopách plýtváka šatního
ZDE

Poděkování pro Základní školu, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové za vypracování osvětového úkolu se vzdělávacím programem Recyklohraní aneb Ukliďme si svět ZDE

OSVĚDČENÍ
o přínosu pro životní prostředí ZDE

Vážení rodiče,
upozorňujeme Vás, že podle Vyhlášky č. 107/ 2005 o školním stravování, je žákovi poskytováno stravování v době školního vyučování. První den neplánované nepřítomnosti (nemoci) dítěte nebo žáka se považuje za pobyt ve škole a dítě (žák) má nárok odebrat oběd za běžnou cenu. 
Oběd lze vyzvednout do jídlonosiče.
Obědy na další dny nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole je třeba odhlásit. Pokud obědy pro Vaše nemocné dítě neodhlásíte nebo je budete nadále odebírat, budou vám účtovány v plné výši (jejich cena je zvýšena o provozní a osobní náklady, které činí 52,00Kč)

Celková částka za odebraný či neodhlášený oběd pak činí:
pro žáky   7 – 11 let             78,-Kč
pro žáky 11 – 14 let             80,-Kč
pro žáky 15 a více let          85,-Kč

Tyto obědy za plnou cenu se budou za každý měsíc automaticky zúčtovávat ze stravovacího účtu dítěte (vždy na začátku nového měsíce).

Školní sběr papíru

Velký dík ZŠ Třebechovice pod Orebem a zejména všem vyučujícím školy, kteří se podíleli na organizaci a zdárném průběhu Zahradní slavnosti 15. 6. 2022. Byla to krásná příležitost potkat se před prázdninami, akce se vydařila a její návštěvnost byla opravdu veliká.  
Děkujeme také MAS NAD ORLICÍ, o. p. s. za poskytnutý finanční dar. 

Za výbor SRPŠ, 
Ing. Lenka Vondrušková a PhDr. Michaela Mádlová, Ph.D. 

ШКОЛьНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ (БЕЖЕНЦЕВ С УКРАИНЫ) – Školní dokumenty pro Ukrajince (běžence z Ukrajiny)
ЗАПИСь В ОСНОВНУЮ ШКОЛУ ZDE
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОСТУПЛЕНИЕ РЕБЁНКА В ОСНОВНОЕ НАЧАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (В ОСНОВНУЮ ШКОЛУ) ZDE
ЗАЯВЛЕНИЕ В ПИТАНИЕ В ШКОЛьНОЙ СТОЛОВОЙ ZDE
СПИСОК ШКОЛьНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ УЧЕНИКА ZDE

Zdravé svačinky
ve školním automatu Happysnack ZDE

Modernizace výuky fyziky na ZŠ Třebechovice p. O.
V současné době chybí v základní škole v Třebechovicích pod Orebem moderní a kvalitní prostor pro výuku fyziky.
pokračování…