Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Třebechovice pod Orebem

Od 14.10.2020 přecházejí žáci školy na povinnou distanční výuku. Žáci prvního stupně obdrželi úkoly do konce týdne, on-line výuka žáků 3.-5.tříd začne v pondělí 19.10.2020 podle rozvrhu, který rozešlou třídní učitelky rodičům do mailu. Žáci druhého stupně tuto výuku zahájí ve čtvrtek 15.10.2020, rozvrh pošlou třídní učitelé během zítřka. Děkujeme Vám všem za pomoc a trpělivost v tomto nelehkém období.

Obědy na týden 26.-30.10.2020 byly dětem automaticky odhlášeny.
Jídelníček na měsíc listopad bude k dispozici 27.10.2020.

S ohledem na vládní nařízení jsou všem žákům od 14.10. do 23.10. odhlášeny obědy. Ten, kdo chce v rámci distanční výuky obědy odebírat, udělá si nově objednávky. Objednávání na 14.10. bude spuštěné až do 6,00 hodin. Jídelna v tomto období bude vařit pouze menu č. 1. Obědy budou vydávány do jídlonosičů od 11,15 do 13,30h. Vstup do jídelny pouze s rouškou a nutno dodržovat rozestupy u výdejní linky.

Od 12.do 23.10.2020 bude pro žáky 2.stupně výuka střídavá. Jeden týden budou ve škole a jeden týden se budou vzdělávat doma:

12.- 16.10. 2020 Třídy 6.A, 6.C, 7.B, 8.A, 8.C, 9.B se budou vzdělávat ve škole, ostatní se budou distančně vzdělávat doma.

19.- 23.10. 2020 Třídy 6.B, 7.A, 7.C, 8.B, 9.A, 9.C se budou vzdělávat ve škole, ostatní se budou distančně vzdělávat doma.

Distanční výuka je pro všechny žáky povinná.

Další informace obdrží rodiče do mailu a zároveň budou zveřejněny v Bakalářích.

Podle usnesení vlády č. 1 je ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna.

Po dobu zvýšených hygienických opatření
se budou žáci stravovat dle rozpisu ZDE

Vážení rodiče žáků základní školy,
obracíme se na Vás s prosbou. Ta se týká dopravní situace, která nastala dne 3.9.2020 v době konání rodičovských schůzek na základní škole. V okolí školy bylo zaparkováno odhadem 150 vozidel.
Na takový nápor jsme nebyli, nejsme ani nebudeme do budoucna připraveni. Auta stála po obou stranách téměř celé ulice Na Stavě, dokonce i v navazujících slepých ulicích a v ulici Pod Zahrady.
Projíždějící vozidla se pak musela prodírat zbývajícím velmi úzkým pruhem silnice. Majitelé přilehlých nemovitostí mohli jen s obtížemi zajíždět na své pozemky a vyjíždět z nich. Omezen byl i provoz sběrného dvora, protože širší auto nemělo šanci odtud vyjet. Ulicí by nemohl projet autobus, nedejbože hasičská cisterna.
Nemyslíme si, že by u základní školy bylo málo parkovacích míst. K dispozici jsou dvě parkoviště pro více než 50 vozidel, parkovat lze i před školní jídelnou. Neznáme žádnou školu v okolí, dokonce ani v Hradci Králové, kde by měli návštěvníci školy více parkovacích míst. Přitom všichni učitelé parkovali za školou.
Zvažte prosím, zda příště nevyrazíte raději na kole, případně nezvolíte pěknou procházku.
Věřte, že tentokrát byla situace v okolí školy opravdu neúnosná.
Děkujeme za pochopení.

Milada Franková, Roman Drašnar

ROUŠKY
Ministerstvo zdravotnictví nařídilo od čtvrtka 10.9.2020 povinné nošení roušek ve společných prostorách školy ( chodby, WC, školní jídelna ).
Od pátku 18.9.2020 musí nosit roušky učitelé a žáci 2.stupně i ve třídách.
Žádáme rodiče, aby kontrolovali, zda má žák s sebou alespoň 2 roušky. Děkujeme.

vedení školy

DŮLEŽITÉ
Z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Hradec Králové byla nařízena karanténa třídám 8.C a 9.B. Důvodem je pozitivní test jednoho pedagoga, který nemá žádné zjevné zdravotní potíže.
Veškeré důležité informace byly poslány rodičům do mailu.

Vážení rodiče,
informujeme vás o základních závazných postupech při provozu školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID – 19.

1) Je nutno dodržovat platná opatření v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními a dle pokynu učitelů. Sledujte prosím aktuální situaci a webové stránky školy.
2) Prosíme, abyste do školy posílali jen zdravé děti.
3) Škola nesmí nemocného žáka do školy vpustit.
4) Pokud se u žáka zdravotní obtíže objeví během vyučování, musíme ho od ostatních žáků oddělit. Poté Vás budeme kontaktovat a dítě si musíte v co nejkratší možné době vyzvednout (do té doby je dítě umístěno v samostatné místnosti). Vaší povinností je pak kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
5) Žádáme Vás, aby každé dítě mělo s sebou ve škole v aktovce jednu roušku.
6) Vyučující zajistí častější větrání učeben.
7) Žáci a zaměstnanci budou dbát na častější mytí rukou.
8) Tělesná výchova bude probíhat přednostně venku dle počasí.
9) Z důvodu minimalizace mísení žáků různých tříd nebudou žáci nechodit volně po škole, pohybovat se smějí pouze na patře, kde mají kmenovou učebnu. Nesmí navštěvovat  žáky z jiné třídy.
10) Stravování bude probíhat pro žáky jednotlivých ročníků ve stanovených časech, které nemusí odpovídat oficiálnímu konci vyučovacích hodin. O veškerých změnách Vás bude informovat třídní učitel.
11) Prosíme Vás, abyste do školy, družiny a školní jídelny vstupovali pouze za účelem úředního jednání, v roušce a po telefonické domluvě.

Děkujeme za pochopení, vedení školy.

Vážení rodiče,
rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci v období distanční výuky. Bez Vaší ochoty, vstřícnosti a trpělivosti by to nebylo jednoduché. Víme, že jste učení s dětmi věnovali spoustu času. I díky Vašemu úsilí se nám podařilo nelehkou situaci společně zvládnout.
Přejeme Vám klidnou a pohodovou dovolenou.

vedení školy

Poděkování za sběr ZDE

Informace o provozu školy od 25.5.2020
a hygienických opatřeních byly rodičům zaslány do mailu.

Informace k nástupu žáků 9. tříd do školy ZDE
Čestné prohlášení ZDE

Rozhodnutí o přijetí ZDE
Výsledky zápisu 2020-2021 ZDE

Informace k organizaci zápisu 2020-2021 ZDE
Žádost ZÁPIS 2020 zákonných zástupců o přijetí ZDE
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ONLINE ZDE
Žádost o odklad ZDE
Jak můžete pomoci svým dětem ZDE
Desatero pro rodiče ZDE
Kritéria přijetí ZDE

Přeplatky stravovacích účtů ze školní jídelny
S ohledem na současnou situaci lze písemně požádat školní jídelnu o vrácení přeplatku. V žádosti uvádějte jméno dítěte, třídu, částku, kterou chcete vrátit zpět a číslo účtu, kam jídelna peníze převede. Žádost zasílejte na adresu: rehorova@zst.cz

Vážení rodiče,
po dobu trvání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol budeme zasílat zadání domácích úkolů pro Vaše děti na Vaše emailové adresy. Zadání bude vždy na týden.
Pokud někdo nemá emailovou adresu, tak si po domluvě s třídním učitelem vyzvedne úkoly osobně.
Vzhledem k závažnosti situace Vás prosíme o spolupráci. Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

vedení školy

Od 11.3.2020 se zakazuje :
osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy bude vydávána na vyžádání v kanceláři školy od 9 do 11 hodin, popř. zašleme do mailu. Pokud chcete poslat žádost mailem, pište na adresu frankova@zst.cz.

vedení školy

Důležité upozornění : Prosíme rodiče, kteří se svými dětmi pobývali v době jarních prázdnin v zahraničí, aby kontaktovali svého lékaře a informovali se na možná rizika spojená s návratem do školy.

Bližší informace:
www.khshk.cz
www.mzcr.cz
Snížení rizik nákazy koronavirem
Jak si správně mýt ruce
Pro cestovatele
Doporučení občanům a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

vedení školy


Modernizace výuky fyziky na ZŠ Třebechovice p. O.
V současné době chybí v základní škole v Třebechovicích pod Orebem moderní a kvalitní prostor pro výuku fyziky.
pokračování…


Školní sběr papíru

K pronájmům kulturního domu (reakce na nedorozumění na posledním zasedání SRPŠ)
Základní škola, stejně tak jako všechny ostatní příspěvkové organizace, organizační složky či spolky hradí pronájmy našeho „kulturáku“ dle platného ceníku. Ten z pohledu odborníků nesmí být diskriminační. Legislativně je to tedy takto v pořádku a nic s tím nenaděláme, i když se to může zdát našim spoluobčanům nelogické a patřičně postavené na hlavu.
Nyní konkrétně. Co se týká základní školy a pronájmu kulturního domu spolkem SRPŠ na akce typu školní akademie či rozloučení s deváťáky. Řešení se nabízí dvojí. Buď si spolek zažádá (nejlépe předem do poloviny února každého roku) na městském úřadu o příspěvek na svoji činnost, případně, jednodušeji, se může celá částka uhradit z příspěvku na provoz od svého zřizovatele.
Město Třebechovice p.O. má jednoznačně zájem na tom, aby byly kulturní dům a ostatní zařízení našimi příspěvkovými organizacemi a spolky využívány.
Poznámka: v pronájmech dalších zařízení jako je mobilní pódium či zimní stadion můžete hledat analogii.

Mgr. Roman Drašnar, Mgr. Milada Franková

11.9.2019


Sebastian přijel do naší ZŠ!
2.9.2019 – Hvězdou školy se stala Laura Vondráčková z 3.A třídy.
pokračování…