Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ Třebechovice pod Orebem

Vážení rodiče,
rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci v období distanční výuky. Bez Vaší ochoty, vstřícnosti a trpělivosti by to nebylo jednoduché. Víme, že jste učení s dětmi věnovali spoustu času. I díky Vašemu úsilí se nám podařilo nelehkou situaci společně zvládnout.
Přejeme Vám klidnou a pohodovou dovolenou.

vedení školy

Vysvědčení
V úterý 30.6.2020 od 8 hodin bude žákům rozdáno vysvědčení . Předání se mohou zúčastnit všichni žáci bez omezení počtu a nutnosti dodržovat homogenní skupiny. Pokud se žák neúčastnil žádných předchozích aktivit, musí přinést čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Pro nevyzvednutá vysvědčení si můžete přijít 1.-3.7.2020 do kanceláře školy ( 8-11 hodin ).

Poděkování za sběr ZDE

Vážení rodiče,
distanční výuka bude ukončena v pondělí 22. 6. 2020. Tento den budou také uzavřeny známky a zároveň se uskuteční pedagogická rada.
Hodnocení žáků se bude řídit vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 s přihlédnutím k metodice “ Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 „(viz stránky MŠMT).

vedení školy

Vážení rodiče,
od 8.6.2020 se otevře škola pro žáky 2.stupně ( konzultační hodiny). Časový rozsah a organizaci zašlou třídní učitelé do mailů.
Podmínkou pro vstup do školy je vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které najdete na našich webových stránkách.

Děkujeme, vedení školy.

Informace o provozu školy od 25.5.2020
a hygienických opatřeních byly rodičům zaslány do mailu.

Informace k nástupu žáků 9. tříd do školy ZDE
Čestné prohlášení ZDE

Rozhodnutí o přijetí ZDE
Výsledky zápisu 2020-2021 ZDE

Informace k organizaci zápisu 2020-2021 ZDE
Žádost ZÁPIS 2020 zákonných zástupců o přijetí ZDE
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ONLINE ZDE
Žádost o odklad ZDE
Jak můžete pomoci svým dětem ZDE
Desatero pro rodiče ZDE
Kritéria přijetí ZDE

Přeplatky stravovacích účtů ze školní jídelny
S ohledem na současnou situaci lze písemně požádat školní jídelnu o vrácení přeplatku. V žádosti uvádějte jméno dítěte, třídu, částku, kterou chcete vrátit zpět a číslo účtu, kam jídelna peníze převede. Žádost zasílejte na adresu: rehorova@zst.cz

Vážení rodiče,
po dobu trvání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol budeme zasílat zadání domácích úkolů pro Vaše děti na Vaše emailové adresy. Zadání bude vždy na týden.
Pokud někdo nemá emailovou adresu, tak si po domluvě s třídním učitelem vyzvedne úkoly osobně.
Vzhledem k závažnosti situace Vás prosíme o spolupráci. Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

vedení školy

Od 11.3.2020 se zakazuje :
osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školy bude vydávána na vyžádání v kanceláři školy od 9 do 11 hodin, popř. zašleme do mailu. Pokud chcete poslat žádost mailem, pište na adresu frankova@zst.cz.

vedení školy

Důležité upozornění : Prosíme rodiče, kteří se svými dětmi pobývali v době jarních prázdnin v zahraničí, aby kontaktovali svého lékaře a informovali se na možná rizika spojená s návratem do školy.

Bližší informace:
www.khshk.cz
www.mzcr.cz
Snížení rizik nákazy koronavirem
Jak si správně mýt ruce
Pro cestovatele
Doporučení občanům a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19

vedení školy


Modernizace výuky fyziky na ZŠ Třebechovice p. O.
V současné době chybí v základní škole v Třebechovicích pod Orebem moderní a kvalitní prostor pro výuku fyziky.
pokračování…


Školní sběr papíru

K pronájmům kulturního domu (reakce na nedorozumění na posledním zasedání SRPŠ)
Základní škola, stejně tak jako všechny ostatní příspěvkové organizace, organizační složky či spolky hradí pronájmy našeho „kulturáku“ dle platného ceníku. Ten z pohledu odborníků nesmí být diskriminační. Legislativně je to tedy takto v pořádku a nic s tím nenaděláme, i když se to může zdát našim spoluobčanům nelogické a patřičně postavené na hlavu.
Nyní konkrétně. Co se týká základní školy a pronájmu kulturního domu spolkem SRPŠ na akce typu školní akademie či rozloučení s deváťáky. Řešení se nabízí dvojí. Buď si spolek zažádá (nejlépe předem do poloviny února každého roku) na městském úřadu o příspěvek na svoji činnost, případně, jednodušeji, se může celá částka uhradit z příspěvku na provoz od svého zřizovatele.
Město Třebechovice p.O. má jednoznačně zájem na tom, aby byly kulturní dům a ostatní zařízení našimi příspěvkovými organizacemi a spolky využívány.
Poznámka: v pronájmech dalších zařízení jako je mobilní pódium či zimní stadion můžete hledat analogii.

Mgr. Roman Drašnar, Mgr. Milada Franková

11.9.2019


Sebastian přijel do naší ZŠ!
2.9.2019 – Hvězdou školy se stala Laura Vondráčková z 3.A třídy.
pokračování…