GDPR

Zpracování osobních údajů

Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové, se sídlem Třebechovice pod Orebem, Na Stavě 1079, 503 46 dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje mj. v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím emailové adresy pověřence. V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je pan JUDr. Vladimír Rejmont
e-mail: vlada.rejm@seznam.cz.