Školní rok

Úvodní informace pro rok 2021/2022

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022  začne ve všech základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1.9.2021. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pátek  28.1.2022. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30.6.2022.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27.10. a pátek  29.10.2021. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek  23.12. 2021 a skončí v neděli 2. 1. 2022. Vyučování začne v pondělí  3.1.2022.
Jednodenní pololetní prázdniny  připadnou na pátek 4.2. 2022.
Jarní prázdniny: 7.2. – 13.2.2022       
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14.4.2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1.7.2022 do středy  31.8.2022.
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023  začne ve čtvrtek  1.9.2022.

Státní svátky připadající na pracovní dny
28.září (úterý) – Den české státnosti
28. říjen(čtvrtek) – Den vzniku samostatného státu
17.listopad (středa) – Den boje za svobodu
15.duben (pátek) – Velký pátek                                  
18.duben (pondělí) – Pondělí velikonoční
1.květen (neděle) – Svátek práce
8.květen (neděle) – Den vítězství                

Ředitelská volna
25.10. a 26.10.2021

Zápis do 1.ročníku
pátek 8.4.2022 (14.00-18.00), sobota 9.4.2022 (8.00-10.00), dodatečný zápis ve čtvrtek 21.4.2022

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školní rok 2022-2023
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Průběžné informace včetně termínů Vám podá paní Chlíbková.

Vyučovací program
1.-9.roč.: ŠVP „Život ve škole, škola pro život“, č.j.01/2008

Soutěže
Přehled bude vyvěšen  na nástěnce (položen na stole) ve sborovně

                          Termíny ped. rad a informačních dnů

Pedagogické rady 31.8. a 1.9. 10.11.19.1.13.4. 22.6.
KRPŠ 16.9. S
1.ročník 2.9. -ČT
4.11.   Inf 9.12. Konz
6.1. Inf
24.3.   Inf9.6. S
  •    S…třídní schůzka, Inf…informace, Konz…konzultace (vyučující zve rodiče dle potřeby)
  •    Třídní učitelé na 1. stupni mohou tradičně po domluvě s panem zástupcem pořádat místo informačních dnů schůzky.