Školní rok

Úvodní informace pro učitele pro rok 2022/2023

Období školního vyučování

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023  začne ve všech základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1.9.2022. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý  31.1.2023. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30.6.2023.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26.10. a čtvrtek  27.10.2022. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek  23.12. 2022 a skončí v pondělí 2. 1. 2023. Vyučování začne v úterý 3.1.2023.
Jednodenní pololetní prázdniny  připadnou na pátek 3.2. 2023.
Jarní prázdniny: 13.2. – 19.2.2023
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6.4.2023.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1.7.2023 do čtvrtka  31.8.2023.
Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024  začne v pondělí  4.9.2023.

Státní svátky připadající na pracovní dny:
28.září (středa)               – Den české státnosti
28. říjen(pátek)          – Den vzniku samostatného státu
17.listopad (čtvrtek)       – Den boje za svobodu
7.duben (pátek)           – Velký pátek                                  
10.duben (pondělí)        – Pondělí velikonoční
1.květen (pondělí)           – Svátek práce
8.květen (pondělí)           – Den vítězství                

Ředitelská volna:
24.10. a 25.10.2022

Zápis do 1.ročníku
pátek 14.4.2023 (14.00-18.00), sobota 15.4.2023 (8.00-10.00), dodatečný zápis ve čtvrtek 27.4.2023

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školní rok 2023-2024
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (více viz str.č.4).
Průběžné informace včetně termínů Vám podá paní Chlíbková.

Vyučovací program
1.-9.roč.: ŠVP „Život ve škole, škola pro život“, č.j.01/2008

Soutěže
přehled bude vyvěšen  na nástěnce (položen na stole) ve sborovně

Termíny ped. rad a informačních dnů

Pedagogické rady    31.8. a 1.9. 9.11.         18.1. 12.4. 21.6.
KRPŠ 15.9. S
1.ročník
6.9.-ÚT 
3.11.   Inf 8.12.
Konz
12.1. Inf
23.3.
Inf
8.6.  S  
  •    S…třídní schůzka, Inf…informace, Konz…konzultace (vyučující zve rodiče dle potřeby)