Školní rok

Úvodní informace pro rok 2020/2021

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021  začne ve všech základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1.9.2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28.1.2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30.6.2021.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29.10. a pátek  30.10.2020. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23.12. 2020 a skončí v neděli 3. 1. 2021. Vyučování začne v pondělí  4.1.2021.
Jednodenní pololetní prázdniny  připadnou na pátek 29.1. 2021.
Jarní prázdniny:  8.3. – 14.3.2021  
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1.4. .
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1.7.2021 do úterý  31.8.2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022  začne v středu 1.9.2021.

Státní svátky připadající na pracovní dny:
28.září (pondělí)          – Den české státnosti
17.listopad (úterý)       – Den boje za svobodu a demokracii                                  
5.duben (pondělí)        – Pondělí velikonoční
1.květen (sobota)         – Svátek práce
8.květen (sobota)         – Den vítězství                

Ředitelská volna:
26.10. a 27.10.2020

Zápis do 1.ročníku
pátek 9.4.2021 (14.00-18.00), sobota 10.4.2021 (8.00-10.00), dodatečný zápis ve čtvrtek 22.4.2021

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školní rok 2020-2011
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (více viz str.č.4).
Průběžné informace včetně termínů Vám podá paní Chlíbková.

Vyučovací program
1.-9.roč.: ŠVP „Život ve škole, škola pro život“, č.j.01/2008

Soutěže
– přehled bude vyvěšen  na nástěnce (položen na stole) ve sborovně

Termíny ped. rad a informačních dnů

Pedagogické rady 31.8. a 1.9. 11.11. 20.1. 7.4. 23.6.
KRPŠ 3.9.  S
1.ročník 3.9.-ČT 
5.11.   Inf 10.12. Konz 7.1.  Inf 25.3.   Inf 10.6.  S  
  •    S…třídní schůzka, Inf…informace, Konz…konzultace (vyučující zve rodiče dle potřeby)
  •    Třídní učitelé na 1. stupni mohou tradičně po domluvě s paní zástupkyní pořádat místo informačních dnů schůzky.