Školní rok

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve čtvrtek 4.9.2023. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31.1.2024. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28.6.2024.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26.10. a pátek 27.10.2023. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23.12. 2023 a skončí v úterý 2. 1. 2024. Vyučování začne ve středu 3.1.2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2.2. 2024.

Jarní prázdniny: 19.2. – 25.2.2024        

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28.3.2024.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29.6.2024 do neděle 1.9.2024.

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2.9.2024.

Státní svátky připadající na pracovní dny
28.září (čtvrtek) – Den české státnosti
17.listopad (pátek) – Den boje za svobodu
29.březen (pátek) – Velký pátek                                   
1.duben (pondělí) – Pondělí velikonoční
1.květen (středa) – Svátek práce
8.květen (středa) – Den vítězství                

Ředitelská volna
23.10. až 25.10.2023 – z důvodu stavebních prací ve škole

Zápis do 1.ročníku
pátek 5.4.2024 (14.00-18.00), sobota 6.4.2024 (8.00-10.00), dodatečný zápis ve čtvrtek 18.4.2024

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školní rok 2024-2025
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Průběžné informace včetně termínů Vám podá paní Chlíbková.

Vyučovací program
1.-9.roč.: ŠVP „Život ve škole, škola pro život“, č.j.01/2008

Soutěže
přehled bude vyvěšen  na nástěnce (položen na stole) ve sborovně

Termíny ped. rad a informačních dnů

Pedagogické rady 1.9. a 4.9.8.11.17.1.10.4.19.6.
KRPŠ 14.9.  S
1.ročník 7.9.
2.11.   Inf7.12. Konz
11.1. Inf
21.3. Inf 6.6. S  
  •    S…třídní schůzka, Inf…informace, Konz…konzultace (vyučující zve rodiče dle potřeby)