Školní rok

Úvodní informace pro rok 2019/2020

Období školního vyučování
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2.9.2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30.1.2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30.6.2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29.10. a středu 30.10.2019. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23.12. 2019 a skončí v pátek 3. 1. 2020. Vyučování začne v pondělí 6.1.2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31.1. 2020.
Jarní prázdniny: 2.3. – 8.3.2020 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9.4. .
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1.7.2020 do pondělí 31.8.2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1.9.2020.

Státní svátky připadající na pracovní dny:
28.září (sobota) – Den české státnostii 
13.duben (pondělí) – Pondělí velikonoční 
1.květen (pátek) – Svátek práce
8.květen (pátek) – Den vítězství 

Ředitelská volna:
31.10. a 1.11.2019

Zápis do 1.ročníku
pátek 3.4.2020 (14.00-18.00), sobota 4.4.2020 (8.00-10.00), dodatečný zápis ve čtvrtek 16.4.2020 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školní rok 2019-2020
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (více viz str.č.4).
Průběžné informace včetně termínů Vám podá paní Chlíbková.

Vyučovací program
1.-9.roč.: ŠVP „Život ve škole, škola pro život“, č.j.01/2008

Soutěže
– přehled bude vyvěšen na nástěnce (položen na stole) ve sborovně

Termíny ped. rad a informačních dnů

Pedagogické rady 30.8. a 2.9. 13.11.        22.1. 1.4. Po 22.6.!!!!!
KRPŠ 19.9. S 
1.ročník 5.9.-ČT 
7.11. Inf 12.12. Konz      9.1.  Inf 26.3.   Inf 4.6.  S

– S…třídní schůzka, Inf…informace, Konz…konzultace (vyučující zve vytipované rodiče)
– Třídní učitelé na 1.stupni mohou tradičně po domluvě s paní zástupkyní pořádat místo informačních dnů schůzky.

Přestávky během vyučování 
7.40 – 8.00 pak 1. vyučovací hodina 
8.45 – 8.55 2. vyučovací hodina 
9.40 – 10.00 3. vyučovací hodina 
10.45 – 10.55 4. vyučovací hodina 
11.40 – 11.50 5. vyučovací hodina 
12.35 – 12.45 6. vyučovací hodina 
13.30 – 13.40 7. vyučovací hodina 
14.25 – 14.35 8. vyučovací hodina
15.20 – 15.30 9. vyučovací hodina