Školní jídelna

pokyny pro nové strávníky
pokyny ke stravování – ukrajinská verze
vnitřní řád ŠJ
provozní řád ŠJ
alergeny a metodika
označování alergenů

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU CEN OBĚDŮ V ŠJ

Vážení rodiče,
s ohledem na zvýšení cen potravin dochází k změně cen za obědy.
V níže uvedeném rozpisu uvádíme nové ceny pro jednotlivé kategorie žáků.
Pokud stravné hradíte měsíčně trvalým příkazem, je třeba příkaz dle nových cen upravit.

Ceny obědů (finanční normativ ) od 1.9. 2023 podle věkových kategorií

žáci 7 – 10 let 29,- Kč
žáci 11 – 14 let 31,- Kč
žáci nad 15 let 35,- Kč
ostatní strávníci 92,- Kč

Žáci jsou do jednotlivých věkových skupin zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle rozpisu. Školní rok je vymezen od 1.9. do 31.8.