Školní jídelna

pokyny pro nové strávníky
pokyny ke stravování – ukrajinská verze
vnitřní řád ŠJ
provozní řád ŠJ
alergeny a metodika
označování alergenů

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU CEN OBĚDŮ V ŠJ

Vážení rodiče,
s ohledem na rostoucí ceny potravin, dojde ke změně cen obědů.
V níže uvedeném rozpisu uvádíme nové ceny pro jednotlivé kategorie žáků. Pokud stravné hradíte měsíčně trvalým příkazem, je třeba příkaz dle nových cen upravit.

Ceny obědů (finanční normativ) od 1.9.2022 podle věkových kategorií

žáci 7 – 10 let 26,00 Kč
žáci 11 – 14 let 28,00 Kč
žáci nad 15 let 33,00 Kč

Žáci jsou do jednotlivých věkových skupin zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle rozpisu. Školní rok je vymezen od 1.9. do 31.8.