Školská rada

Vyhlášení voleb do Školské rady při ZŠ Třebechovice p.O.
Vedení ZŠ Třebechovice p.O. oznamuje, že 19.6.2024 proběhnou na naší základní škole volby do Školské rady.

datum: 19.6.2024
hodina zahájení: 15.00 hod.
hodina ukončení: 17.00 hod
místo konání: vestibul ZŠ
potřebné doklady: občanský průkaz

Zároveň oznamujeme jména členů přípravného výboru, který bude mimo jiné přijímat do 10.6.2024 návrhy na 2 kandidáty do školské rady. Ředitel školy jmenoval tyto pedagogické pracovníky:

paní Mgr. Yvettu Novákovou, paní Mgr. Vendulu Jiranovou a paní Petru Kyselou.

Připomínáme skutečnost, že k platné kandidatuře je nutný souhlas navržené osoby.

Mgr. Milada Franková, ředitelka školy

Školská rada při Základní škole, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

Složení školské rady:
Za rodiče žáků: Robert Vondrovský, Šárka Blažková
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Zdeněk Provazník, Mgr. Renata Žáková
Za zřizovatele: Mgr. Miriam Otčenášková, dipl.um., Mgr. Roman Drašnar
Nové volby do Školské rady při ZŠ Třebechovice p.O. proběhly dne 10. 6. 2021 (pedagogičtí pracovníci i rodiče žáků).
Zástupci za zřizovatele byli jmenováni na zasedání rady Města dne 5. 10. 2020.
Podněty ke školské radě směřujte na
Mgr. Zdeněk Provazník, e-mail provaznik@zst.cz

jednání rady 29.2.2024
jednání rady 12.10.2023
jednání rady 23.6.2023
jednání rady 23.2.2023
jednání rady 13.10.2022
jednání rady 23.6.2022
jednání rady 31.5.2022
jednání rady 24. 2. 2022
jednání rady 21. 10. 2021
jednání rady 24. 6. 2021
jednání rady 23. 6. 2020
jednání rady 17. 10. 2019
jednání rady 19. 6. 2019
jednání rady 12. 3. 2019
jednání rady 23. 10. 2018
jednání rady 21. 6. 2018
jednání rady 27. 2. 2018