Školní poradenské pracoviště

Vedoucí pracoviště a výchovný poradce: Mgr. Kateřina Chlíbková

 • koordinace poradenských služeb ve škole
 • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
 • dveře číslo 128
 • kontakt: tel.: 495 592 232, email: chlibkova@zst.cz

Výchovný poradce pro oblast péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: Mgr. Zdeněk Provazník

 • konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie)
 • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • organizace péče o mimořádně nadané žáky
 • organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem
 • dveře číslo 312
 • kontakt: tel.: 495 592 232, email: provaznik@zst.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Anna Ascherlová

 • prevence a řešení sociálně patologických jevů
 • pomoc při řešení výchovných , výukových a vztahových problémů žáků
 • řešení problémů spojených se školní docházkou
 • dveře číslo 125
 • kontakt: tel.: 495 592 232, email: ascherlova@zst.cz

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem.
Jsme připraveni pomoci vám i vašim dětem, těšíme se na spolupráci.