Konverzace v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 13. června proběhla soutěž v konverzaci v anglickém jazyce pro dobrovolníky ze čtvrtých tříd. Celkem se přihlásilo 15 žáků. Jejich úkolem bylo říci co nejvíce vět o sobě a také správně reagovat na otázky. Porotou byli žáci z deváté třídy, kteří zhodnotili výkony čtvrťáků takto:
1. místo: Jaroslav Boček (4. C), Tereza Dušková (4. C)
2. místo: Inesa Myha (4. A), Triuh Trung Dung – Tonda (4. B)
3. místo: Natalia Dreslerová (4. A), Marek Kincl (4. C)

J. Javůrková