Úspěch našich žáků na výtvarně fyzikálním projektu v Praze

Projekt BeInspired@ICHEP2020 měl za cíl spojení umění a přírodních věd. Uskutečnil se u příležitosti největší mezinárodní konference v oblasti částicové fyziky ICHEP, která se letos v létě konala v Praze.
V pátek 14.února proběhla první část projektu. Žáci a studenti ( z naší školy se zúčastnilo dvacet osmáků a deváťáků) se sešli na jaderné fakultě ČVUT v Praze.
Míša Hastrdlová z 9.B zapsala své dojmy takto:
„Dostali jsme program dne, placky s názvem workshopu, propisky i pohoštění. Následovala hodina, na které jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o částicích z vesmíru a o vakuu. Poté jsme vyráběli mlžné komory. To mě bavilo. Nejlepší byla práce se suchým ledem.
Potom jsme šli ven, před Rudolfinum, s panem Michaelem Hochem. Ten na nás mluvil anglicky, takže jsme měli možnost prověřit si svoji angličtinu. Mluvil o částicích, o jejich drahách a srážkách, o explozích. Hned jsme si to vyzkoušeli, chytili jsme se za ruce, představovali jsme částice, posílali si balónky. Běhali jsme proti sobě a sráželi se. Byla to velká zábava! Pak nás čekala exkurze k tokamaku. To zařízení, které vyrábí jadernou energii. V kreativní dílně Vladimíra Kokolii jsme tvořili kreslené animace. Na závěr jsme se vyřádili u colour experimentu. Ten spočíval v abstraktním patlání a lití barev. Moc mě to bavilo.“
Asi týden po návratu z Prahy jsme podobný výtvarný workshop uspořádali i u nás ve škole. Stihli jsme to těsně před vyhlašením jarní karantény. Vzniklé práce jsme pak poslali do Prahy.
Ve středu 9.9. 2020 byly na slavnostní vernisáži na Matematicko- fyzikální fakultě University Karlovy v Praze vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže. Máme obrovskou radost, neboť společná práce Natálie Tošner z 9.A a Veroniky Fráňové z 9.A. získala 2. místo.
Děkujeme všem účastníkům za vzornou reprezentaci naší školy a vítězkám blahopřejeme.

Lenka Faltová a Jakub Dušek