Recitační soutěž pátých tříd

Na konci ledna proběhla recitační soutěž žáků pátých tříd.

Výsledky:
1. místo – Damián Rous, 5. A
2. místo – Veronika Vítová. 5. B
3. místo – František Svoboda, 5. A

Cenu diváků získal Damián Rous.