Projekt “Mokřady” ve školní družině

Žáci školní družiny se účastnili projektu Recyklohraní, který byl tentokrát zaměřen na téma “Mokřady”. S dětmi jsme si povídali o důležitosti vody v přírodě, co to jsou vlastně mokřady a jaký zaujímají nejen v naší republice význam z hlediska klimatických změn. Zašli jsme na průzkumnou procházku, během které jsme hledali vodu v přírodě. Děti si prohlížely různé encyklopedie, vyplňovaly pracovní listy, hrály tematické kvarteto, vybarvovaly zadanou omalovánku a vyhledávaly mokřady na internetu.
Projektu Recyklohraní se účastní naše škola již několik let a za sběr elektroodpadu a plnění úkolů získává body, které vymění za odměny v podobě např. tělovýchovných pomůcek.

Barbora Hollerová