Pasování na čtenáře v prvních třídách

26. 5. proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře. Všichni se od začátku školního roku snažili naučit jednotlivá písmenka, číst první slova a věty. Dnes děti plnily zábavné úkoly, které prověřily jejich znalosti. Také složily čtenářský slib.

Slibuji ve jménu všech krásných knížek
plných pohádek, příběhů a básniček,
že se budu vždy snažit chovat
jako rytíř řádu čtenářského
Budu knížky opatrovat jak nejvzácnější poklady,
budu je mít rád, budu se k nim chovat opatrně a s úctou.
Tak slibuji.

Děti vše zvládly. Jako upomínku na této den všichni dostali pěknou knížku.
Velké poděkování patří paní M. Malé z Heldovy knihovny.