Exkurze do Archeoparku pravěku Všestary

Ve čtvrtek 2. listopadu jela naše třída 6.B společně s 6.A na zajímavou exkurzi do Všestar. Doprovázely nás paní učitelky Picková, Nováková a paní asistentka Kyselá.
Nejprve jsme navštívili vnitřní expozici, kde jsme viděli zbraně, nože a popelnice = urny, kosti mamutů, model pravěké krajiny atd. Potom jsme si prošli venkovní výstavu. Zhlédli jsme rondel, pravěké domy a pravěké stáje. Mohli jsme si vyzkoušet různé pravěké náčiní.
Mně se nejvíc líbil model pravěké krajiny. Naučila jsem se, že rondel je kulatý podle slunce a má čtyři vrcholy podle světových stran.

Anna Kopecká, 6.B

Na výlet do archeoparku jsme jeli ve čtvrtek 2. listopadu. Sraz jsme měli už v 7.15 u školy. Autobusem jsme dorazili do Všestar o půl hodiny dříve, a tak jsme čtvrt hodiny čekali, než pro nás byl program řádně připraven.
Archeopark nám ukázal pan průvodce, který byl mladý a se kterým byla i legrace. Nejdřív jsme šli do budovy, ve které jsme viděli model pravěké krajiny, různé zbraně, nože, urny, jeskyně a v nich malby. Nakonec nám promítli dokument. Pak jsme si dali svačinu a mohli jsme si i něco koupit. Poté následovala venkovní expozice. Zhlédli jsme pravěké domy, loď, do které jsme si mohli sednout, rondel, ve kterém jsme běhali. Vyzkoušeli jsme si házení oštěpem a různé náčiní.
Dozvěděla jsem se, že rondel je kulatý podle slunce a že má čtyři vrcholy podle světových stran.
Líbilo se mi úplně všechno, bylo to hezké a zajímavé. Jsem ráda, že pro nás exkurzi paní učitelky Picková, Nováková a paní asistentka Kyselá připravily.

Adelle Stixová, 6.B