Advent ve škole

Ve středu 14. prosince 2022 proběhla na naší ZŠ slavnost s názvem ADVENT VE ŠKOLE. Do tvůrčí akce se zapojily téměř všechny třídy. Před 16. hodinou se škola otevřela nejen pro žáky a učitele, ale především pro rodiče, prarodiče i pro naše bývalé žáky. Každý si tu mohl vybrat činnost podle svého. V některých třídních dílničkách se tvořilo z papíru, slaného těsta, polystyrenu, knoflíků … a všeho možného, z čeho lze vyrobit vánoční dekorace. Jinde se hrálo na hudební nástroje, zpívalo a tančilo. Návštěvníci mohli zhlédnout drobná divadelní představení, a dokonce si mohli prohlédnout i sondu z projektu Dotkni se vesmíru a řešit různé kvízy. V 17 hodin proběhla slavnostní vernisáž výstavy fotografií našich žáků, vzniklých na říjnovém workshopu. Vládla dobrá nálada, všichni se na sebe usmívali a rádi se pak setkávali ve školní kavárně u kávy, čaje a skvělých zákusků. Jsme rádi, že se akce setkala s tak pozitivním ohlasem. Přišlo několik stovek návštěvníků, všichni – děti, rodiče i učitelé – odcházeli domů spokojeni.
Děkujeme tímto SRPŠ za financování této akce, rodičům žáků 7.B za přípravu zákusků do kavárny, všem ostatním rodičům za pomoc s organizací. Zvláštní poděkování patří Dominiku Stašovi za úžasné hudební vystoupení v rámci vernisáže a fotografovi Martinu Veselému, za významnou pomoc s přípravou výstavy.

Lenka Faltová, Jakub Dušek