naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
fotogalerie
hymna školy
napište nám
autor stránek
 

 

školní družina

 
Naše motto: „Hrajeme si každý den" 

• Základní informace
ŠD má ve školním roce 2019/2020 celkem 5 oddělení. 
Úředně stanovená kapacita ŠD je 150 dětí.
Měsíční příspěvek rodičů na provoz činí 60,-Kč.
Telefon:
731 463 407 (6:30 -7:30h,11-11:30h,14 -16h)
nepřijímáme SMS a nevybíráme hlasovou schránku.

Provoz
Ranní provoz: 6:15 – 7:40 h
Odpolední provoz: 11:40 – 16:00 h

Personální obsazení školní družiny
1.od. Pejskové Alena Bešťáková
2. od. Kočičky Šárka Nyškovská vedoucí vychovatelka 2.poschodí
3.od. Helena Krejčová 2.poschodí
4.od. Marcela Bělková přízemí II. stupně
5.od. Rybičky Irena Palmeová knihovna přízemí


• Z činnosti
V tomto školním roce 19-20 úspěšně pracují 4 zájmové kroužky.

Sportovní hry pro 1.-3.roč.
Florbal pro 1.a 2. roč.
Počítačový kroužek pro 2. roč.
Dovedné ruce pro 2.- 4.roč. 

 

 
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Hvězdárna

America with Neil

Dopravní soutěž 5.tříd

Memoriál Milana Vohralíka

Výtvarná soutěž

Projekt HRADY - 5.B

Pozor na pátek 13.!

Předprázdninový turnaj čtvrtých tříd

Den her aneb Hraní
po chlapsku

Pasování na čtenáře

Zdravá svačinka

Den dětí

Mistrovství ve 3.B

Výlet 6.A
na pohádkový Potštejn

Savování triček v ZŠ

Vybíjená žáků 4. a 5.tříd

Čarodějnický rej v ŠD

K zápisu do 1.tříd přiletěl i drak

Preventivní program

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje