naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
fotogalerie
hymna školy
napište nám
autor stránek
 

 

školní rok


Úvodní informace pro rok 2019/2020

Období školního vyučování
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních, středních, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2.9.2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30.1.2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30.6.2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29.10. a středu 30.10.2019. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23.12. 2019 a skončí v pátek 3. 1. 2020. Vyučování začne v pondělí 6.1.2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31.1. 2020.
Jarní prázdniny: 2.3. – 8.3.2020 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9.4. .
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1.7.2020 do pondělí 31.8.2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1.9.2020.

Státní svátky připadající na pracovní dny:
28.září (sobota) - Den české státnostii 
13.duben (pondělí) - Pondělí velikonoční 
1.květen (pátek) - Svátek práce
8.květen (pátek) - Den vítězství 

Ředitelská volna:
31.10. a 1.11.2019

Zápis do 1.ročníku
pátek 3.4.2020 (14.00-18.00), sobota 4.4.2020 (8.00-10.00), dodatečný zápis ve čtvrtek 16.4.2020 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školní rok 2019-2020
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (více viz str.č.4).
Průběžné informace včetně termínů Vám podá paní Chlíbková.

Vyučovací program
1.-9.roč.: ŠVP „Život ve škole, škola pro život“, č.j.01/2008

Soutěže
- přehled bude vyvěšen na nástěnce (položen na stole) ve sborovně

Termíny ped. rad a informačních dnů

Pedagogické rady

  30.8. a 2.9.

    13.11.       

    22.1.

   1.4.

    Po 22.6.!!!!!

KRPŠ

  19.9. S 
1.ročník 5.9.-ČT 

   7.11. Inf

   12.12. Konz 
     9.1.  Inf

   26.3.   Inf

   4.6.  S

- S…třídní schůzka, Inf…informace, Konz…konzultace (vyučující zve vytipované rodiče)
- Třídní učitelé na 1.stupni mohou tradičně po domluvě s paní zástupkyní pořádat místo informačních dnů schůzky.

Přestávky během vyučování 
7.40 - 8.00 pak 1. vyučovací hodina 
8.45 - 8.55 2. vyučovací hodina 
9.40 - 10.00 3. vyučovací hodina 
10.45 - 10.55 4. vyučovací hodina 
11.40 - 11.50 5. vyučovací hodina 
12.35 - 12.45 6. vyučovací hodina 
13.30 - 13.40 7. vyučovací hodina 
14.25 - 14.35 8. vyučovací hodina
15.20 - 15.30 9. vyučovací hodina 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Hvězdárna

America with Neil

Dopravní soutěž 5.tříd

Memoriál Milana Vohralíka

Výtvarná soutěž

Projekt HRADY - 5.B

Pozor na pátek 13.!

Předprázdninový turnaj čtvrtých tříd

Den her aneb Hraní
po chlapsku

Pasování na čtenáře

Zdravá svačinka

Den dětí

Mistrovství ve 3.B

Výlet 6.A
na pohádkový Potštejn

Savování triček v ZŠ

Vybíjená žáků 4. a 5.tříd

Čarodějnický rej v ŠD

K zápisu do 1.tříd přiletěl i drak

Preventivní program

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje