naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
školní rok
školní družina
školní jídelna
dokumenty
SRPŠ
školská rada
GDPR
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
fotogalerie
hymna školy
napište nám
autor stránek
 

 

fotogalerie - 2018/2019


Strč prst skrz krk

20.3.2019 – první jarní den přivítali žáci 3. A, 3.B a 3.C recitační soutěží v jazykolamech pod názvem: „Strč prst skrz krk.“
Co to jsou vlastně jazykolamy? Jsou to složité a mnohdy velice náročné slovní hříčky na procvičení mluvidel. Používají je herci, moderátoři, zpěváci, hlasatelé,…Ale zvládnou je i děti. 
V roli řečníků se utkalo vždy 5 finalistů z každé třídy a před zraky svých spolužáků vystupovali opravdu profesionálně. Říci jazykolam 3x po sobě bez přeřeknutí nebylo nikterak jednoduché. Chtělo to nácvik, odvahu a schopnost prezentace alespoň s trochou sebevědomí.
Role poroty (pí. učitelky: Čížková, Hofmannová, Žáková) nebyla vůbec jednoduchá, protože všichni soutěžící se své role zhostili se ctí.
Vybrali jsme proto 5x - 1.místo, 5x – 2.místo a 5x – 3.místo. Absolutního vítěze si ale zvolili sami žáci – pozorní posluchači.

Výsledky soutěže:
1. místo:

Pavel Svatoš, Matěj Majoroš, Aneta Drábková, Alan Drahoš, Adam Skalický

2. místo:
Václav Vondruška, Jáchym Chramosta, Denisa Švomová, Tereza Otčenášková, Natálie Gažiová

3. místo:
Eliška Šepsová, Barbora Jošková, František Spěšný, Daniela Hesová, Jakub Holoubek

Absolutní vítěz:
Adam Skalický

Třídní učitelka 3.A: Renata Žáková
 

Evropské dotace


virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Hvězdárna

America with Neil

Dopravní soutěž 5.tříd

Memoriál Milana Vohralíka

Výtvarná soutěž

Projekt HRADY - 5.B

Pozor na pátek 13.!

Předprázdninový turnaj čtvrtých tříd

Den her aneb Hraní
po chlapsku

Pasování na čtenáře

Zdravá svačinka

Den dětí

Mistrovství ve 3.B

Výlet 6.A
na pohádkový Potštejn

Savování triček v ZŠ

Vybíjená žáků 4. a 5.tříd

Čarodějnický rej v ŠD

K zápisu do 1.tříd přiletěl i drak

Preventivní program

Velikonoční stužkovaná

Třebechovická laťka 2019

Okresní kolo soutěže
ve volejbale starších žákyň

Miniolympiáda 4.tříd 
v anglickém jazyce

4.B v pravěku

Strč prst skrz krk

Ponožkový den
ve 3.B

Okrskové kolo
v halové kopané

Okresní finále
v přehazované

Přeskok přes švihadlo

Medvědi - zimní spáči

Karneval
1. a 2. oddělení ŠD

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2019

Recitační soutěž 4.tříd

Olympiáda v anglickém jazyce - kategorie
8. a 9. roč.

Vánoční soutěž družstev čtvrtých tříd

Se školou na MS

Mikulášská nadílka

Tvořivá soutěž Skřítek Bramburýnek

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2018

Kouzelník Waldini
ve školní družině

Beseda 5. ročníků
s MĚSTSKOU POLICIÍ Třebechovice p.O. 

Projekt Didaktika – Člověk a příroda A

Evropský den
pro nemocné cystickou fibrózou

Čtvrté třídy soutěžily

Školní florbalové turnaje