Zahradní slavnost

Po dvou letech, kdy nám covidová epidemie zabránila v červnu organizovat tradiční školní akademii a „rozlučák deváťáků“, jsme se konečně dočkali. Opět jsme mohli oslavit končící školní rok kulturní akcí. Tentokrát jsme zvolili nový, dosud nevyzkoušený formát – školní zahradní slavnost.
A jak taková slavnost vypadala? 15. června 2022 v 16 hodin celou akci zahájili žáci 1. stupně asi hodinovým vystoupením na letní scéně za kulturním domem. Rodiče nadšeně tleskali svým zpívajícím, tančícím a recitujícím dětem.
Ve druhé části slavnosti se účastníci rozešli po venkovním areálu ZŠ. V dílničkách tam mohli např. tvořit z přírodnin, malovat na kamínky, tisknout na trička. Jinde sledovali zajímavé fyzikální pokusy. Překvapeni byli vystoupením dětských kouzelníků. Na sportovištích si rodiče i děti mohli otestovat svou fyzičku.
V zahradní kavárničce se pak všichni scházeli u vynikajících zákusků a nápojů. Nechyběl ani vtipný fotokoutek.
Závěr akce patřil našim deváťákům. Jejich bezprostřední taneční a hudební vystoupení na letní scéně odměnili diváci velkým potleskem.
Děkujeme všem dětským i dospěláckým tvůrcům akce i všem návštěvníkům za vytvoření opravdu pohodové atmosféry. Doufejme, že se za rok spolu opět při podobné akci sejdeme.
Akce proběhla za podpory Strategie NAD Orlicí, o.p.s.