Projekt HRADY – 5.B

Je dobře, že některé staré stavby po našich předcích stále stojí.
Děti se inspirovaly a vytvořily úžasné svoje HRADY a ZÁMKY . Napsaly průvodní listy a provedly detailní prezentace. Práci ve skupinách si rozdělily a bylo úžasné je pozorovat.
Díky rodičům i prarodičům, protože bez nich by nebyl takový prima materiál na naše díla.

tř. uč. I. Střelečková