Program primární prevence

7. listopadu se žáci 5. tříd zúčastnili programu Jsme dobrá parta pod vedením pana Mgr. V. Pospíšila. Nebyly to dvě hodiny, kdy by se děti nudily. Naopak. Se zájmem se zapojovaly do všech činností, které pro ně byly připraveny, vyjadřovaly své názory.
Děkujeme.