America with Neil

Naši školu opět navštívil Neil se svým programem, tentokrát o USA. Zábavnou formou se děti seznámily s různými zajímavostmi této země. Všem se soutěžní hodina moc líbila.

uč.5.ročníku