Author: Ivan52vQNAs.K852vQN52vQNAs.K852vQN

Netradiční výuka pro třeťáky v době karantény

Přemýšlela jsem o tom, jak mám dětem a hlavně rodičům zpestřit výuku v této době, kdy to nebylo lehké pro nikoho. Rodiče se často potili u úloh, které mají dětem vysvětlit nebo jim ujížděly nervy z toho, jak děti odmlouvaly, neposlouchaly a prostě se jim nechtělo. Děti byly asi na jednu stranu rády, že měly volnější režim. Ano, sice nemusely ráno brzy vstávat a zažívat ranní shon, ale co kamarádi? Ti jim chyběli určitě. A protože už se na Velikonoce trošičku uvolnily přísné zákazy, připravila jsem pro své žáčky učení v přírodě.
V Třebechovicích není těžké si zajít do lesa. Děti a jejich rodiče se mohli na cestu vydat od středy 8. 4. až do úterý 14. 4. Trasa začínala v oboře a vedla podél ohrady směrem na Bědovice. Pokud děti našly na silnici namalované vajíčko, znamenalo to, že mají hledat úkol. Ten pak splnily a zapsaly na papír, který mi odeslaly. Obratem pak dostaly správné výsledky a hodnocení.
Úkoly byly ze všech hlavních předmětů. V českém jazyce si děti zkusily vymyslet větu, která má alespoň 5 slov a všechny začínají stejným písmenem, doplnit rýmy v básničce nebo skládat slova. Matematické úkoly byly sestaveny tak, aby si žáčci hrou procvičili sčítání, odčítání, násobení i dělení. A nechyběla ani angličtina, kde děti skládaly věty ze slov apod.
A jak se cesta líbila? Asi moc a já jsem velice ráda, že se mi nápad s netradiční výukou vydařil, a že jsem mohla číst samé příjemné a děkovné emaily od nadšených rodičů.

Mgr. Lenka Milá

Šetři své plíce

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se 4. ročníky zúčastnily preventivního programu proti kouření s názvem „Šetři své plíce“ .  Projekt   měl poukázat na škodlivost  a  důsledky kouření  nejen pro osoby samotné , ale i pro své domácí mazlíčky  a celé okolí  . Trval dvě vyučovací hodiny a byl složený ze dvou částí.V první části se žáci seznámili s  tím, jak vypadají a fungují naše plíce a  proč jsou pro nás tolik důležité . Netušili jsme také, s kolika druhy a podob cigaret se můžeme setkat, a že vlastně neexistuje žádná forma cigaret , která by byla šetrná k našemu organismu , jak by se někdo mohl mylně domnívat .  Překvapující pro někoho mohlo být i zjištění,  kolik  přidaných chemických látek  je obsahem cigaret  a k čemu se obvykle  tyto látky používají . Praktická část se zdála zábavná , ale ukázala se jako poměrně obtížná, neboť  si děti mohly vyzkoušet, jak  nabízenou  cigaretu  pod  nepříjemným tlakem party vrstevníků  odmítnout . S prostými odpověďmi typu : „ Ne, dík . “  „ Já si nedám ! “  „ Máma by to poznala . “  atd.  bychom prý neuspěli a  tak jsme hledali  další argumenty , což  nebylo vůbec snadné.
Kuřáky ale neodsuzujme, najdeme  totiž mezi nimi naše rodiče, prarodiče, známé či příbuzné  a dnes už  víme, že kdyby oni tenkrát měli tolik informací, které dnes máme my, určitě by kouřit ani nezačali .

Eva Hofmannová , třídní učitelka 4. C

Jak jsme pekli masopustní bobíky

Před vlastním pečením jsme si povídali o masopustu, který trvá od Tří králů do Popeleční středy.
Význam slova a původ masopustu spočívá ve složenině dvou slov – maso a půst = střídmost v zábavách i stravování. Původ masopustu spadá až do dob pohanských a souvisí s oslavou končící zimy – přináší naději na příští úrodu, plodnost, zdraví a blahobyt. Masopustní obchůzky se drželi na vesnicích i v městech, mezi chudinou i šlechtou. K masopustu patří zpěv, tanec, jídlo, pití, karnevalové masky a legrácky. Mezi nejznámější karnevalové masky patří medvěd s medvědářem, kůň, bába, nevěsta, kominík, masky řemeslníků,…
Naše třída 4. A se vydala dne 7. 2. 2020 péci do školní kuchyňky sladké masopustní bobíky. Předtím, než jsme šli péci, tak jsme si zazpívali písničku Máme tu masopust, aby se nám dobře peklo. Poté jsme si rozdělili práce a začali dělat těsto (430 g hladké mouky, 1 Hera – nechat povolit, 1 šlehačka, cukr moučka a vanilkový cukr na obalení). Z těsta jsme dělali kuličky, které jsme kladly na plech vyložený pečícím papírem.
Bobíky jsme pekli na 180 stupňů 40 minut.
Nakonec jsme je ještě horké obalili v cukr moučce a vanilkovém cukru. Hotové bobíky jsme upravili na talíře a šli nabídnout po škole na ochutnání. Nám to také moc chutnalo, a tak jsme se se svými výrobky pochlubili i doma.
Byla to super mňamka!

Žáci  a třídní učitelka 4.A Renata Žáková

Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie 8. a 9. roč.

Celkem 23 odvážlivců z 8. a 9. tříd se v pátek 17. ledna 2020 zúčastnilo písemné části anglické olympiády. Jako tradičně, soutěž měla dvě kola. Sedm nejlepších řešitelů písemné části postoupilo do kola ústního, ve kterém soutěžící mluvili na vylosované téma a prokazovali schopnost reagovat v anglickém jazyce na okamžitou situaci.
V součtu obou kol se absolutním vítězem stal Filip Sháněl z 9.B, na druhém místě skončil Michal Jahna z 9.B a pomyslnou bronzovou medaili vybojovala Zuzana Čadková z 9.A.

Děkujeme a gratulujeme všem, kteří se nebáli si přijít zasoutěžit, i když na medaili nedosáhli.

Filipovi budeme držet palce při reprezentaci školy v oblastním kole, které se uskuteční na jazykovém gymnáziu v Hradci Králové v úterý 18. února 2020.

Kateřina Prokopová

Vánoční turnaj ve vybíjené

Poslední týden před Vánocemi proběhl turnaj pátých tříd ve vybíjené. Soutěžila družstva dívek, chlapců a smíšená družstva jednotlivých tříd.

Výsledky:
dívky    5. C
chlapci 5. A
třídy     5. A

Z. Kyralová, tř. uč. 5.A

Adventní dílny

Ve středu 11.12.2019 proběhly ve škole naše první adventní dílny. Děkujeme všem, kteří tuto akci připravili a také všem, kteří ji svou přítomností podpořili.

vedení školy

Betlémčata

Třída 5.B byla oslovena paní Plíhalovou, která tvoří krásné malované betlémy, aby se připojila…. Třebechovice p. O. je město betlémů a nám se představa toho, že budeme první ,,Betlémčata“, zalíbila. Děti byly úžasné, tvořily, malovaly a přicházely s mnoha nápady. Jejich snažení ,, BETLÉM PRVNÍCH BETLÉMČAT“ bude oceněn a předveden na ČESKÉM VEČERU . Tímto bych chtěla pozvat rodiče na slavnostní večer. Akce proběhne 4. 1. 2020 v evangelickém kostele v Třebechovicích p. O. od 17 hod.

I. Střelečková, tř. uč.

Vánoční prodej dobrot

Minulý týden probíhal na naší škole vánoční prodej dobrot. Letos štafetu převzala třída 5.A. Velké poděkování patří maminkám a babičkám, které nám s pečením pomohly.

V úterý 10. 12. Jsme prodávali dobroty u školní jídelny. Nejdříve jsme si vytvořili prodejní místa. Sestavili jsme je z lavic. Potom jsme si přinesli na svá stanoviště dobroty. Byl jsem ve skupině s Jindrou, Péťou a Robinem. Prvními zákazníky byly paní kuchařky. Na začátku velké přestávky jsme. měli jsme kolem sebe hodně zákazníků. Během chvíle nám zmizelo všechno zboží.

Honza Čuda, 5. A

 

Za získané peníze jsme nakoupili dárky do DD Sedloňov. Děkujeme paní Švadlenkové za trpělivost při našem nakupování a za dárek, který přidala k těm našim.