naše logo

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
zaměstnanci
žáci
školní rok
školní jídelna
akce školy
dokumenty
KRPŠ
přijímací řízení
projekty
prevence rizikových jevů – rady
pro rodiče
sport a další volnočasové aktivity
sportovní soutěže
další soutěže
školská rada
fotogalerie
hymna školy
historie školy
napište nám
autor stránek
 

 

úvodní stránka

úvodní slovo ředitele školy

Vážení návštěvníci, 
vítejte na oficiálních stránkách ZŠ Třebechovice pod Orebem.
                                                                                     pokračování... 

aktuality

Běh pro Afriku aneb Děti pomáhají dětem
Dne 2. června se naše škola rozhodla zapojit do projektu Člověka v tísni a to Běhu pro Afriku.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
Znovu akce sběr starého papíru

Další sběr netříděného starého papíru organizuje naše škola tuto středu 7.6.2017 od 7.00 hodin před školou. Předem děkujeme rodičům za sběr a zároveň za trpělivost při odevzdávání. Opět doporučujeme možnost navážet starý papír již v úterý navečer pod zastřešenou kolárnu. Těšíme se na vaši přízeň a předem děkujeme.
                                                                                      vedení školy

-----------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky zápisu do 1.ročníku

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pavlína Vlková - úspěšná reprezentantka České republiky
Žákyně 9.C naší školy Pavlína Vlková - úspěšná reprezentantka České republiky v ledním hokeji! Na mistrovství Evropy kategorie U-16 získala v maďarské Budapešti stříbrné medaile.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

MAPA ŠKOLY
I v letošním školním roce proběhlo na třebechovické základní škole dotazníkové šetření od firmy SCIO nazvané MAPA ŠKOLY.
A jak jsme u rodičů, žáků a zaměstnanců-pedagogů uspěli v takových tématech jako např.: Hlavní úkoly školy, Atmosféra a prostředí školy, Vzájemné vztahy školy, žáků a rodičů, Průběh a kvalita výuky? Nabízíme Vám k nahlédnutí barevný souhrn s vybranými údaji z šetření zde

Vedení školy
-----------------------------------------------------------------------------------------
7.4.

Moc se omlouváme rodičům, kteří dnes a zítra absolvovali, absolvují, se svými dětmi zápis v naší krásné škole.
Zapomněli jsme totiž uvést časový termín zápisu. Dnes, v pátek, probíhal zápis od 14.00 do 18.00 hodin 
(uvědomujeme si, že to pro Vás již v tuto chvíli není termín zrovna potřebný :-()
a zítra, v sobotu 8.4., proběhne zápis od 8.00 do 10.00 hodin.
Dodatečný zápis se potom bude konat 20.4. (čtvrtek) od 13.00 do 15.00 hodin.
Chtěli bychom Vás ujistit, že podobné nedopatření se nám stane maximálně dvakrát za deset let :-) !!!
Ještě jednou se opravdu omlouváme.
                                                                                      Vedení školy

-----------------------------------------------------------------------------------------
POZOR, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Zápis pro školní rok 2017/2018

Dle poslední novely školského zákona dochází s účinností od 1. ledna 2017
 ke změně v termínu zápisů do prvního ročníku základních škol.
Přesné znění odstavce č.4, § 36, zákona č.561/2004 Sb.:
(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné 
školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního
roku
, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Na naší škole proběhne zápis do prvního ročníku ZŠ 
v termínu 7.4. - 8.4.2017 (tradičně pátek, sobota), 
dodatečný zápis potom 20.4.2017.   

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
V případě, že tedy zvažujete odklad školní docházky, kontaktujte Pedagogicko-psychologickou poradnu již v únoru (tel. 495 265 423), kde si Vás zaregistrují a následně objednají na vyšetření zralosti.
Bližší informace budou na webových stránkách zveřejněny 1. 3. 2017!
vedení školy  

DALŠÍ DŮLEŽITÉ A UŽITEČNÉ INFORMACE

Co by mělo dítě umět před nástupem do školy

Desatero pro rodiče

Kritéria přijetí

PPP HK

Žádost zákonných zástupců o přijetí

-----------------------------------------------------------------------------------------

Opět na volejbalovém výsluní
Ve středu 5.4.2017 se v Hradci Králové uskutečnilo okresní finále –VOLEJBAL, kategorie 8. a 9. tříd dívek.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Žáci 6.B s panem učitelem Provazníkem a Mistrovství Evropy v basketbalu žen
Pan učitel Provazník se zapojil s žáky své třídy 6.B do projektu Adoptuj svůj tým. Adopce znamená, že tato třída, naše škola bude vybranému mužstvu fandit (samozřejmě kromě reprezentace ČR ) a to i přímo v místě samém, v hokejové aréně v Hradci Králové. Zúčastní se, samozřejmě zdarma, některých utkání tohoto družstva. Na oplátku budou mít žáci možnost se s těmito basketbalistkami osobně setkat a dokonce od nich dostanou nějaké dárky. Určitě zajímavá akce na konec školního roku!!! 
-----------------------------------------------------------------------------------------

7.3.2017

Znovu akce sběr starého papíru!
Další sběr netříděného starého papíru organizuje naše škola ve středu 15.3.2017 od 7.00 hodin před naší školou. Předem děkujeme rodičům za sběr a zároveň za trpělivost při odevzdávání. Doporučujeme možnost navážet starý papír v úterý navečer pod zastřešenou kolárnu. Těšíme se na vaši přízeň a předem děkujeme.
                                                                                    vedení školy 
-----------------------------------------------------------------------------------------

24.2.2017

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – UZAVÍRKA V TŘEBECHOVICÍCH p. O.
Od 1. 3. 2017 – 31. 8. 2017 bude uzavřena komunikace v ulici Čsl. Legií, část Týnišťské a Trčkovy, od 1. 3. 2017 – 31. 3. 2017 bude uzavřena i křižovatka ulic Čsl. Legií a Komenského „U Nebíčka“.
Tato uzavírka se týká i veřejné autobusové dopravy. Z tohoto důvodu jsou vydány výlukové jízdní řády, které jsou zveřejněny na stránkách města www.trebechovice.cz a na zastávkách autobusů.
Důležitá informace pro dojíždějící žáky naší školy – zastávka na Masarykově náměstí bude v měsíci březnu dočasně zrušena. V tuto dobu bude náhradou (nejen pro žáky naší ZŠ) zastávka právě u ZŠ. Od počátku dubna do konce školního roku si budou moci žáci vybrat, zda využít zastávky u ZŠ nebo na náměstí.
                                                                                    Vedení školy 
-----------------------------------------------------------------------------------------

LVVZ 2017
Lyžařského výcvikového zájezdu,který se konal 28.1.-3.2.2017, se zúčastnilo 35 žáků.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tradiční dobročinná akce
Dne 13. 12. 2016 pořádala třída 7. A dobročinný vánoční prodej sladkých a slaných dobrot.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ O RESPEKTOVÁNÍ POŽADAVKŮ
TZV. PAMLSKOVÉ VYHLÁŠKY

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mikuláši v naší škole
I letos zavítalo do naší školy několik Mikulášů s početnými družinami čertů a andílků.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

5.12.2016

Konečná změna termínu nástupu žáků do školy po vánočních prázdninách
Omlouváme se všem rodičům za zmatky ve věci délky vánočních prázdnin. Definitivní verze nástupu žáků do školy – úterý 3.ledna 2017.

Viz níže:
Sdělení o opravě chyby v Organizaci školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích 
Č.j.: MŠMT-9467/2015-2
Dne 4. února 2016 

V Organizaci školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Č.j.: MŠMT č. 9467/2015-1 se slova: „Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v úterý 3. ledna 2017. Vyučování začne ve středu 4. ledna 2017.“ nahrazují slovy: „Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.“.
                                                                                      Vedení školy
-----------------------------------------------------------------------------------------

2.12.2016

Znovu akce sběr starého papíru!
Další sběr netříděného starého papíru organizuje naše škola ve středu 7.12.2016 od 7.00 hodin před naší školou. Předem děkujeme rodičům za sběr a zároveň za trpělivost při odevzdávání. Doporučujeme možnost navážet starý papír v úterý navečer pod zastřešenou kolárnu. Těšíme se na vaši přízeň a předem děkujeme.
                                                                                      vedení školy
-----------------------------------------------------------------------------------------

POZOR, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!
Dle poslední novely školského zákona dochází s účinností od 1. ledna 2017 ke změně v termínu zápisů do prvního ročníku základních škol.
Přesné znění odstavce č.4, § 36, zákona č.561/2004 Sb.:
(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Na naší škole proběhne zápis do prvního ročníku ZŠ v termínu 7. - 8.4.2017 (tradičně pátek, sobota), dodatečný zápis potom 20.4.2017.
V případě, že zvažujete odklad školní docházky, kontaktujte Pedagogicko-psychologickou poradnu již v únoru (tel. 495 265 423), kde si Vás zaregistrují a následně objednají na vyšetření zralosti.

vedení školy
-----------------------------------------------------------------------------------------

26.9.2016

Oprava v termínu vánočních prázdnin
Po vánočních prázdninách se nastupuje do školy až ve středu 4.ledna 2017 (nikoliv v úterý 3. ledna).
                                                                                      vedení školy
-----------------------------------------------------------------------------------------

Co nového na naší škole po prázdninách?
Největší akcí na škole během letních prázdnin byla bezesporu rekonstrukce toalet a úklidových místností ve dvou podlažích pavilónu prvního stupně.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zábavná chemie
Ve středu 22. června 2016 se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili projektu pořádáného studenty VŠCHT Praha nazvaného „Zábavná chemie“.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

RC MINI-Z, charitativní závod 24h pro Kuře
Každoročně se účastníme a zároveň zakončujeme sezónu RC MINI-Z, charitativním závodem 24h pro Kuře.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

30.5.2016

Znovu akce sběr starého papíru!
Další sběr netříděného starého papíru organizuje naše škola ve středu 8.6.2016 od 7.00 hodin před naší školou. Předem děkujeme rodičům za sběr a zároveň za trpělivost při odevzdávání. Opět doporučujeme možnost navážet starý papír již v úterý navečer pod zastřešenou kolárnu. Těšíme se na vaši přízeň a předem děkujeme
                                                                                      vedení školy
-----------------------------------------------------------------------------------------

Běh pro Afriku – nová škola v etiopské vesnici Meja je na světě!
Dobrý den, paní Lochmanová, 
dovolte mi, abych se s Vámi podělil zážitky ze své nedávné návštěvy Etiopii, kde jsem si mohl osobně prohlédnout některé naše projekty.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mc Donalds Cup 2016 Okresní finále
Dne 5.5.2016 jeli poměřit své síly na Mc Donald´s Cup 2016 již na Okresní finále naši fotbalisté ve složení: Ježek Filip (4.A), Nentvich Filip (5.A), Horák Štěpán (5.B), Horák Daniel (5.B), Moravec Šimon (5.B),Hencl Petr (5.B), Kindl Lukáš (5.C), Karásek Vojtěch (5.C), Junek David (6.A) a Petera Filip (6.A).
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

19.ročník McDonald´s Cupu v kopané
Dne 22.4.2016 proběhl na naší škole 19.ročník McDonald´s Cupu v kopané (kategorie 4.-5.tříd).
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nová žákovská kuchyňka
V naší zbrusu nové žákovské kuchyňce kuchtili naši nejstarší žáci z 9.B.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

8.3.2016

Znovu akce sběr starého papíru!
Další sběr netříděného starého papíru organizuje naše škola ve středu 16.3.2016 od 7.00 hodin před naší školou. Předem děkujeme rodičům za sběr a zároveň za trpělivost při odevzdávání. Opět doporučujeme možnost navážet starý papír již v úterý navečer pod zastřešenou kolárnu. Těšíme se na vaši přízeň a předem děkujeme.
                                                                                      vedení školy
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče, 
před několika měsíci nám byla nabídnuta akce, která nás, členy pedagogického sboru, zaujala. Ne každý pořad řešíme v pedagogické radě, ale kvůli tomuto jsme si střihli hned dvě schůzky. O jaký pořad šlo? Práce v „nahrávacím studiu“ – natočení písně (hymny) školy s dvěma profesionálními muzikanty. V jednom dvouhodinovém bloku pracovali s prvním stupněm, v druhém dvouhodinovém bloku s žáky druhého stupně. Nejprve proběhla vždy osvěta k tomuto tématu a pak se pokračovalo nácvikem a natáčením písně. Mimochodem na textu se podíleli žáci školy a do finální podoby ho upravila paní uč. Francková, za což jí moc děkujeme. Jednalo se tedy o dvouhodinový pořad, do kterého byli aktivně zapojeni žáci. Výsledkem této akce je originální hymna naší školy ve funky stylu, kterou právě teď umisťujeme na stránky školy. Plánujeme, že se bude hrát například na zahájení různých sportovních soutěží, na akademiích… 
Tak ať se Vám líbí!!!!!! - ZDE

-----------------------------------------------------------------------------------------
Rozhodnutí o přijetí do základní školy (ZDE)
-----------------------------------------------------------------------------------------

LVVZ 2016
Lyžařského výcvikového zájezdu,který se konal 13.2.-19.2.2016, se zúčastnilo 51 žáků.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Odpovědi na Vaše nejčastější dotazy (ZDE)

STÁLE PLATÍ!!!
Rodiče se musí dohodnout, který ze zákonných zástupců bude vyřizovat záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání. Vyplněný formulář „Žádosti“, který po Vás bude vyžadován u zápisu, musí být podepsán nově oběma zákonnými zástupci. K vytištění ho naleznete ZDE, případně v kanceláři školy. Pokud přijdou k zápisu s dítětem oba zákonní zástupci, stačí vyplnit na místě.
                                                                                     vedení školy

-----------------------------------------------------------------------------------------
Další zajímavosti týkající se našeho školního zvonku
Ozval se nám další čtenář našich stránek, tentokrát pan Jiří Payne z Prahy. Moc mu za jeho informace děkujeme a tady Vám předkládáme jeho dopis (zde).
-----------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------

Krásnější fotku jsme snad ani nemohli před vánočními svátky zveřejnit! 
1.června 2015 „vyběhali“ žáci naší školy neuvěřitelných 120 960,- Kč na výstavbu nové školy v africké obci Meja.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

10.11.2015

Znovu akce sběr starého papíru!
Další sběr netříděného starého papíru organizuje naše škola ve středu 9.12.2015 od 7.00 hodin před naší školou. Předem děkujeme rodičům za sběr a zároveň za trpělivost při odevzdávání. Doporučujeme možnost navážet starý papír v úterý navečer pod zastřešenou kolárnu. Těšíme se na vaši přízeň a předem děkujeme.
                                                                                       vedení školy

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy
Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, 

volné dny 21. a 22. prosince 2015.

Volné dny budou vyhlášeny z provozních důvodů – úspora energií a zároveň z důvodu čerpání povinných dnů studijního volna pedagogickými pracovníky (podle § 24 odst. 7 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů).
Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni prostřednictvím žákovských knížek, notýsků a internetu dne 23.11.2015.
Družina bude pro případné zájemce v provozu. Obědy jsou žákům ve školní jídelně automaticky odhlášeny. Na tyto dny bude mít již tradičně od dopoledních hodin připravený zajímavý program místní DDM. 

V Třebechovicích pod Orebem, 19.11.2015  Mgr.Roman Drašnar, ředitel školy

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mikuláš 2015
Ani letos nezapomněli v třebechovické základní škole udělat zastávku Mikulášové se svými družinami, aby naše žáky odměnili za to, jak jsou hodní, jak se umí hezky chovat a jak se zodpovědně připravují do školy :-).
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sběr starého papíru
Dne 23.září se konal na naší škole sběr starého papíru.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy
Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, 

volné dny 26. a 27.října 2015.

Volné dny budou vyhlášeny z důvodu čerpání povinných dnů studijního volna pedagogickými pracovníky (podle § 24 odst. 7 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) a dokončení některých řemeslných prací (především dokončení výmaleb a nátěrů).
Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni prostřednictvím žákovských knížek, notýsků a internetu dne 14.9.2015.
Družina bude pro případné zájemce v provozu. Obědy jsou žákům ve školní jídelně automaticky odhlášeny.

V Třebechovicích pod Orebem, 7.9.1015   Mgr.Roman Drašnar, ředitel školy

-----------------------------------------------------------------------------------------


David Leuchter a Vojta Frous - rekordmani naší školy

Děti dětem
Na podzim loňského roku za mnou přišli dva žáci z osmé třídy, zda by se naše škola nezapojila do projektu Běh pro Afriku.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

27.5.2015

Znovu akce sběr starého papíru!
Další sběr netříděného starého papíru organizuje naše škola ve středu 3.6.2015 od 7.00 hodin před naší školou. Předem děkujeme rodičům za sběr a zároveň za trpělivost při odevzdávání. Opět doporučujeme možnost navážet starý papír již v úterý navečer pod zastřešenou kolárnu. Těšíme se na vaši přízeň a předem děkujeme.
                                                                                       vedení školy
-----------------------------------------------------------------------------------------

Škola v přírodě
V neděli 10. května jsme jeli autobusem do Deštného v Orlických horách.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Fandíme hokeji na MS 2015
Školní výlet třídy 8.B byl opravdu netradiční. Naše třída se jela podívat a zároveň fandit hokeji do O2 arény v Praze.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

11. května 2015

Vážení rodiče, žáci,
naše škola se letos poprvé zapojí do charitativní akce Běh pro Afriku, kterou pořádá Člověk v tísni. Běh se uskuteční dne 1. června od 9 hodin v areálu školy….. symbolicky na Den dětí – děti dětem.
Mladší děti běhají kolečko v délce 155 metrů, druhý stupeň 400 metrů. 
Na tomto projektu se nám líbí hned dvě věci. 
         - nápad uskutečnit tuto akci vzešel od dětí.
         - děti svým sportovním výkonem vyběhají určitou část peněz, která se z 95 procent věnuje na výstavbu nové školy. V roce 2015 se staví škola v městečku Meja. 
Bližší informace o výstavbě:
Stejně jako u předchozích škol, také v Meja postavíme novou školní budovu v areálu již existující školy. Ta je postavená z místních materiálů, tedy především dřeva a hlíny. Chybí vybavení, děti sedí při vyučování na zemi a učí se v tmavých přeplněných učebnách. Není zde ani přístup k pitné vodě, kterou musí učitelé nosit z kilometry vzdálených studní.
Škola v Meja postupně chátrá a přestože učitelé opakovaně žádali místní úřady o pomoc, nikdo jim pomocnou ruku nepodal. Pokud se nic nezmění, děti za chvíli nebudou mít kde se učit.
Proto se Člověk v tísni rozhodl, že další školu ze sbírky „Postavme školu v Africe“ postaví právě zde. Když se to podaří, do lavic bude moci nově usednout i více než 200 dětí, které dnes do školy chodit nemohou, protože pro ně není místo.

Pokud máte chuť, přijďte si zaběhat s Vašimi dětmi či je podpořit v běhu. 
                                                                                   Pavla Lochmanová

-----------------------------------------------------------------------------------------

NOVÁ ZJIŠTĚNÍ K NAŠEMU ŠKOLNÍMU ZVONKU
Na webu jsme vyzvali čtenáře našich stránek, aby se nám ozvali, pokud budou mít co uvést k naší cca stopadesátileté pamětihodnosti.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

16.3.2014

Znovu akce sběr starého papíru!
Další sběr netříděného starého papíru organizuje naše škola ve středu 18.3.2015 od 7.00 hodin před naší školou. Předem děkujeme rodičům za sběr a zároveň za trpělivost při odevzdávání. Opět doporučujeme možnost navážet starý papír již v úterý navečer pod zastřešenou kolárnu. Těšíme se na vaši přízeň a předem děkujeme.
                                                                                       vedení školy
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dny 29. - 30.červen 2015 volnými dny ředitele školy.
Volné dny budou vyhlášeny z provozních důvodů – předání staveniště stavební firmě za účelem provedení opláštění pavilónu školy se současnou výměnou oken, zároveň bude probíhat výmalba některých dotčených prostor školní jídelny a učeben.
Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni prostřednictvím ŽK, notýsků a internetu do 16.3.2015.
Družina bude pro případné zájemce v provozu.
                                                                                          vedení školy

-----------------------------------------------------------------------------------------
Rozhodnutí o přijetí do základní školy

-----------------------------------------------------------------------------------------

LVVZ 2015Lyžařského výcvikového zájezdu,který se konal 14.2.-20.2.2015, se zúčastnilo 57 žáků.Opět si mohli zvolit lyže či snowboard.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2015
Krajské kolo přeboru škol se uskutečnilo v Třebechovicích pod Orebem dne 27.1.2015 a zúčastnilo se ho 28 školních družstev z celého kraje.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------
Označování alergenů

-----------------------------------------------------------------------------------------
Okresní kolo škol Hradecka v šachu 2014
Dne 3.12.2014 se uskutečnilo okresní kolo škol HRADECKA v šachu 2014. 
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Přeskoky přes švihadlo/30 s
Během měsíců října a listopadu se na druhém stupni ZŠ uskutečnila další školní soutěž- ve skoku přes švihadlo, ve které žáci soutěžili ve svých ročnících o nejvíce přeskoků během třiceti vteřin. 
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ NA NOVOU PODOBU INTERNETOVÉHO OBJEDNÁVÁNÍ

Od 10.11. 2014 je nainstalována nová podoba internetového objednávání na adrese www.e-jidelnicek.cz. K prvnímu přihlášení je nutné se registrovat svým platným e-mailem a heslem, které si zvolíte sami. Po potvrzení e-mailu o registraci si ke svému uživatelskému účtu připojíte strávníka zadáním (odkaz je přímo v potvrzovacím e-mailu):
     - čísla jídelny - 11118
     - přihlašovacího jména strávníka – je stejné jako jste používali 
       na minulé verzi
     - pinu – je stejný jako jste používali na minulé verzi

Při každém dalším přihlášení vyplňujete pouze svůj e-mail a heslo, které jste si zvolili při první registraci.

Objednávat obědy lze celých 24 hodin. Zůstane pouze omezení objednávky na následný den – ten lze objednat, zrušit či změnit do 8,30 hodin.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče, 
dovolte, abychom Vám podali vysvětlení k některým organizačním změnám, kterých jste si mohli v naší škole všimnout v poslední době.
Jedná se v podstatě o bezpečnostní opatření, která mají souvislost se smutnou událostí ze střední školy ve Žďáru nad Sázavou, o které jste se určitě dozvěděli z médií. Situace na školách je mimochodem monitorována a konzultována i s českou školní inspekcí a obdobná opatření musely přijmout všechny ostatní školy včetně dalších školských zařízení (DDM, ZUŠ) v celém našem státě.
Prosíme Vás, abyste si uvědomili, že veškerá tato opatření, byť se Vám úplně nepozdávají a nepřipadají Vám z Vašeho pohledu zrovna populární, jsou promyšlená a učiněna jen a pouze pro co největší možnou bezpečnost Vašich dětí. Mějte tedy prosím Vás pochopení pro učitele, kteří např. drží nově dozory u vchodu a ptají se Vás, jak se jmenujete, co potřebujete, za kým jdete a jestli byste na Vaše dítě mohli počkat venku. Zaměstnanci školy nemohou znát tváře všech našich žáků, natož rodičů a všech dalších rodinných příslušníků. Naopak spoustu lidí, se kterými se setkají, vidí možná poprvé v životě. 
Naše škola je obrovský objekt, který v současnosti navštěvuje 635 žáků a 60 zaměstnanců. V inkriminovaných chvílích, pokud bychom situaci nějak nekorigovali, by se škola stala velice nepřehledným a tedy i potencionálně nebezpečným místem. Prosíme Vás tedy o pochopení. Pokusme se vždy domluvit v klidu a bez emocí, jde nám, opakuji, především o bezpečí Vašich dětí.
                                                          Mgr. Roman Drašnar, ředitel školy

-----------------------------------------------------------------------------------------

To tu ještě nebylo
Vše je jednou poprvé. Někdy to je hned , někdy to trvá déle. V dlouhé tradici (od roku založení 1933) Třebechovického hokeje se ještě nikdy nestalo, abychom v našem malém hokejovém klubu odchovali hráče, který by mohl reprezentovat Českou republiku.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

2.10.2014

VYHLÁŠENÍ VOLNÝCH DNŮ ŘEDITELEM ŠKOLY
Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, 

volné dny 30.října 2014 a 31.října 2014.

Volné dny budou vyhlášeny z důvodu čerpání povinných dnů studijního volna pedagogickými pracovníky (podle § 24 odst. 7 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) a dokončení některých řemeslných prací (především dokončení výmalby).
V tyto dny budou pedagogičtí pracovníci čerpat studijní volno (podle § 24 odst. 7 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů). 
Družina bude pro případné zájemce v provozu. Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni prostřednictvím žákovských knížek, notýsků a webových stránek do dne 6.10.2014.
O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele.
                                                                                      vedení školy
-----------------------------------------------------------------------------------------

MAPA ŠKOLY
Na jaře loňského školního roku se zhruba jedna třetina žáků, rodičů a učitelů naší školy zúčastnila dotazníkové šetření firmy SCIO nazvané Mapa školy.
Zde Vám předkládáme souhrnné výsledky pro rodiče a pro učitele.
                                                                                      vedení školy
-----------------------------------------------------------------------------------------

4.9.2014

Znovu akce sběr starého papíru!
Další sběr netříděného starého papíru organizuje naše škola ve středu 17.9.2014 od 7.00 hodin před naší školou. Předem děkujeme rodičům za sběr a zároveň za trpělivost při odevzdávání. Doporučujeme možnost navážet starý papír v úterý navečer pod zastřešenou kolárnu. Těšíme se na vaši přízeň a předem děkujeme.
                                                                                      vedení školy
-----------------------------------------------------------------------------------------

PŘEBORNICE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
V pátek 30.5.2014 se v malebném areálu volejbalových kurtů SOKOLA DŘEVĚNICE uskutečnilo krajské finále ve volejbalu dívek 8. a 9.tříd.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Poznávací zájezd do Velké Británie 1.5.-6.5. 2014
Už to bylo jasné. Ti, kterým to rodiče dovolili, včetně mě, směli jet na zájezd autobusem do Velké Británie.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Praha
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Volejbal
Ve čtvrtek 24.4.2014 se v hale ZŠ POUCHOV uskutečnilo okresní finále v odbíjené dívek 8. a 9.tříd.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Úspěchy našich žáků v Matboji
Dne 24. března proběhl na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové 15. ročník matematické soutěže MATBOJ.
                                                                                     pokračování...

naše škola

naše škola

naše třídy

Věda nás baví

Věda nás baví

naše práce

naše práce

HAPPYSNACK - automat na zdravou svačinku

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

kde nás najdete

dnes má svátek

jste návštěvník číslo

 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

V Hradci vypukla slavnost basketbalu
a 6.B s p. učitelem Provazníkem byla
u toho

Projekt: „ Máme rádi zvířata“

Výlet do Švýcarska

Trojboj druhých tříd

Soutěže 3. tříd

Výstava Vláčků

IQ LANDIE-CENTRUM TISÍCE ZÁŽITKŮ

Přírodovědná exkurze
4. A do lokality Přírodní památka Na Plachtě

Hasiči v Hradci Králové

Zájmové kroužky
školní družiny

JIČÍN A KRAJSKÉ FINÁLE

Mc Donald´s Cup

Pavlína Vlková - úspěšná reprezentantka České republiky

Čarodějnický rej
ve školní družině

O nejkrásnější kraslici

Velikonoce ve 2. A

Naši „chemici“
v krajských soutěžích

Matematický klokan

Vítáme jaro písničkou

Dobročinná akce 8.C

Beseda o cestování

Rej masek na ledě

Kolotoč pohádek

Valentýn ŠD

Prestižní tenisové ocenění pro Adélu Dörreovou

Krajské kolo přeboru škol v šachu

Vánoční čas
v 1. C – projekt

Okresní přebor škol Hradecka v šachu 2016

Pečení v muzeu

Přeskoky přes švihadlo

Čertovská plavba peklem

Křemílek a Vochomůrka ve 2. A

Podzim v přírodě

Beseda o první pomoci

Pochvala za 1 čtvrtletí

Běh do vrchu

Nové nástěnné malby na školní chodbě

Přespolní běh - BĚHÁME S BK TOUR

První plavba
za písmenky

3. třídy v lese

S páťáky za ruku

Olympijské hry
v matematice 6.A, B.B

Atletický trojboj
5.A, 5.B, 5.C