naše logo

úvodní stránka

úvodní slovo ředitele školy

Vážení návštěvníci, 
vítejte na oficiálních stránkách ZŠ Třebechovice pod Orebem.
                                                                                     pokračování... 

aktuality

Mc Donalds Cup 2016 Okresní finále
Dne 5.5.2016 jeli poměřit své síly na Mc Donald´s Cup 2016 již na Okresní finále naši fotbalisté ve složení: Ježek Filip (4.A), Nentvich Filip (5.A), Horák Štěpán (5.B), Horák Daniel (5.B), Moravec Šimon (5.B),Hencl Petr (5.B), Kindl Lukáš (5.C), Karásek Vojtěch (5.C), Junek David (6.A) a Petera Filip (6.A).
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

19.ročník McDonald´s Cupu v kopané
Dne 22.4.2016 proběhl na naší škole 19.ročník McDonald´s Cupu v kopané (kategorie 4.-5.tříd).
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nová žákovská kuchyňka
V naší zbrusu nové žákovské kuchyňce kuchtili naši nejstarší žáci z 9.B.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

8.3.2016

Znovu akce sběr starého papíru!
Další sběr netříděného starého papíru organizuje naše škola ve středu 16.3.2016 od 7.00 hodin před naší školou. Předem děkujeme rodičům za sběr a zároveň za trpělivost při odevzdávání. Opět doporučujeme možnost navážet starý papír již v úterý navečer pod zastřešenou kolárnu. Těšíme se na vaši přízeň a předem děkujeme.
                                                                                      vedení školy
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče, 
před několika měsíci nám byla nabídnuta akce, která nás, členy pedagogického sboru, zaujala. Ne každý pořad řešíme v pedagogické radě, ale kvůli tomuto jsme si střihli hned dvě schůzky. O jaký pořad šlo? Práce v „nahrávacím studiu“ – natočení písně (hymny) školy s dvěma profesionálními muzikanty. V jednom dvouhodinovém bloku pracovali s prvním stupněm, v druhém dvouhodinovém bloku s žáky druhého stupně. Nejprve proběhla vždy osvěta k tomuto tématu a pak se pokračovalo nácvikem a natáčením písně. Mimochodem na textu se podíleli žáci školy a do finální podoby ho upravila paní uč. Francková, za což jí moc děkujeme. Jednalo se tedy o dvouhodinový pořad, do kterého byli aktivně zapojeni žáci. Výsledkem této akce je originální hymna naší školy ve funky stylu, kterou právě teď umisťujeme na stránky školy. Plánujeme, že se bude hrát například na zahájení různých sportovních soutěží, na akademiích… 
Tak ať se Vám líbí!!!!!! - ZDE

-----------------------------------------------------------------------------------------
Rozhodnutí o přijetí do základní školy (ZDE)
-----------------------------------------------------------------------------------------

LVVZ 2016
Lyžařského výcvikového zájezdu,který se konal 13.2.-19.2.2016, se zúčastnilo 51 žáků.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Odpovědi na Vaše nejčastější dotazy (ZDE)

STÁLE PLATÍ!!!
Rodiče se musí dohodnout, který ze zákonných zástupců bude vyřizovat záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání. Vyplněný formulář „Žádosti“, který po Vás bude vyžadován u zápisu, musí být podepsán nově oběma zákonnými zástupci. K vytištění ho naleznete ZDE, případně v kanceláři školy. Pokud přijdou k zápisu s dítětem oba zákonní zástupci, stačí vyplnit na místě.
                                                                                     vedení školy

-----------------------------------------------------------------------------------------
Další zajímavosti týkající se našeho školního zvonku
Ozval se nám další čtenář našich stránek, tentokrát pan Jiří Payne z Prahy. Moc mu za jeho informace děkujeme a tady Vám předkládáme jeho dopis (zde).
-----------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------

Krásnější fotku jsme snad ani nemohli před vánočními svátky zveřejnit! 
1.června 2015 „vyběhali“ žáci naší školy neuvěřitelných 120 960,- Kč na výstavbu nové školy v africké obci Meja.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

10.11.2015

Znovu akce sběr starého papíru!
Další sběr netříděného starého papíru organizuje naše škola ve středu 9.12.2015 od 7.00 hodin před naší školou. Předem děkujeme rodičům za sběr a zároveň za trpělivost při odevzdávání. Doporučujeme možnost navážet starý papír v úterý navečer pod zastřešenou kolárnu. Těšíme se na vaši přízeň a předem děkujeme.
                                                                                       vedení školy

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy
Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, 

volné dny 21. a 22. prosince 2015.

Volné dny budou vyhlášeny z provozních důvodů – úspora energií a zároveň z důvodu čerpání povinných dnů studijního volna pedagogickými pracovníky (podle § 24 odst. 7 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů).
Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni prostřednictvím žákovských knížek, notýsků a internetu dne 23.11.2015.
Družina bude pro případné zájemce v provozu. Obědy jsou žákům ve školní jídelně automaticky odhlášeny. Na tyto dny bude mít již tradičně od dopoledních hodin připravený zajímavý program místní DDM. 

V Třebechovicích pod Orebem, 19.11.2015  Mgr.Roman Drašnar, ředitel školy

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mikuláš 2015
Ani letos nezapomněli v třebechovické základní škole udělat zastávku Mikulášové se svými družinami, aby naše žáky odměnili za to, jak jsou hodní, jak se umí hezky chovat a jak se zodpovědně připravují do školy :-).
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sběr starého papíru
Dne 23.září se konal na naší škole sběr starého papíru.
                                                                                     pokračování...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy
Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, 

volné dny 26. a 27.října 2015.

Volné dny budou vyhlášeny z důvodu čerpání povinných dnů studijního volna pedagogickými pracovníky (podle § 24 odst. 7 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) a dokončení některých řemeslných prací (především dokončení výmaleb a nátěrů).
Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni prostřednictvím žákovských knížek, notýsků a internetu dne 14.9.2015.
Družina bude pro případné zájemce v provozu. Obědy jsou žákům ve školní jídelně automaticky odhlášeny.

V Třebechovicích pod Orebem, 7.9.1015   Mgr.Roman Drašnar, ředitel školy

-----------------------------------------------------------------------------------------


David Leuchter a Vojta Frous - rekordmani naší školy

Děti dětem
Na podzim loňského roku za mnou přišli dva žáci z osmé třídy, zda by se naše škola nezapojila do projektu Běh pro Afriku.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

27.5.2015

Znovu akce sběr starého papíru!
Další sběr netříděného starého papíru organizuje naše škola ve středu 3.6.2015 od 7.00 hodin před naší školou. Předem děkujeme rodičům za sběr a zároveň za trpělivost při odevzdávání. Opět doporučujeme možnost navážet starý papír již v úterý navečer pod zastřešenou kolárnu. Těšíme se na vaši přízeň a předem děkujeme.
                                                                                       vedení školy
-----------------------------------------------------------------------------------------

Škola v přírodě
V neděli 10. května jsme jeli autobusem do Deštného v Orlických horách.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Fandíme hokeji na MS 2015
Školní výlet třídy 8.B byl opravdu netradiční. Naše třída se jela podívat a zároveň fandit hokeji do O2 arény v Praze.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

11. května 2015

Vážení rodiče, žáci,
naše škola se letos poprvé zapojí do charitativní akce Běh pro Afriku, kterou pořádá Člověk v tísni. Běh se uskuteční dne 1. června od 9 hodin v areálu školy….. symbolicky na Den dětí – děti dětem.
Mladší děti běhají kolečko v délce 155 metrů, druhý stupeň 400 metrů. 
Na tomto projektu se nám líbí hned dvě věci. 
         - nápad uskutečnit tuto akci vzešel od dětí.
         - děti svým sportovním výkonem vyběhají určitou část peněz, která se z 95 procent věnuje na výstavbu nové školy. V roce 2015 se staví škola v městečku Meja. 
Bližší informace o výstavbě:
Stejně jako u předchozích škol, také v Meja postavíme novou školní budovu v areálu již existující školy. Ta je postavená z místních materiálů, tedy především dřeva a hlíny. Chybí vybavení, děti sedí při vyučování na zemi a učí se v tmavých přeplněných učebnách. Není zde ani přístup k pitné vodě, kterou musí učitelé nosit z kilometry vzdálených studní.
Škola v Meja postupně chátrá a přestože učitelé opakovaně žádali místní úřady o pomoc, nikdo jim pomocnou ruku nepodal. Pokud se nic nezmění, děti za chvíli nebudou mít kde se učit.
Proto se Člověk v tísni rozhodl, že další školu ze sbírky „Postavme školu v Africe“ postaví právě zde. Když se to podaří, do lavic bude moci nově usednout i více než 200 dětí, které dnes do školy chodit nemohou, protože pro ně není místo.

Pokud máte chuť, přijďte si zaběhat s Vašimi dětmi či je podpořit v běhu. 
                                                                                   Pavla Lochmanová

-----------------------------------------------------------------------------------------

NOVÁ ZJIŠTĚNÍ K NAŠEMU ŠKOLNÍMU ZVONKU
Na webu jsme vyzvali čtenáře našich stránek, aby se nám ozvali, pokud budou mít co uvést k naší cca stopadesátileté pamětihodnosti.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

16.3.2014

Znovu akce sběr starého papíru!
Další sběr netříděného starého papíru organizuje naše škola ve středu 18.3.2015 od 7.00 hodin před naší školou. Předem děkujeme rodičům za sběr a zároveň za trpělivost při odevzdávání. Opět doporučujeme možnost navážet starý papír již v úterý navečer pod zastřešenou kolárnu. Těšíme se na vaši přízeň a předem děkujeme.
                                                                                       vedení školy
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vyhlášení volných dnů ředitelem školy

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dny 29. - 30.červen 2015 volnými dny ředitele školy.
Volné dny budou vyhlášeny z provozních důvodů – předání staveniště stavební firmě za účelem provedení opláštění pavilónu školy se současnou výměnou oken, zároveň bude probíhat výmalba některých dotčených prostor školní jídelny a učeben.
Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni prostřednictvím ŽK, notýsků a internetu do 16.3.2015.
Družina bude pro případné zájemce v provozu.
                                                                                          vedení školy

-----------------------------------------------------------------------------------------
Rozhodnutí o přijetí do základní školy

-----------------------------------------------------------------------------------------

LVVZ 2015Lyžařského výcvikového zájezdu,který se konal 14.2.-20.2.2015, se zúčastnilo 57 žáků.Opět si mohli zvolit lyže či snowboard.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Přebor škol Královéhradeckého kraje v šachu 2015
Krajské kolo přeboru škol se uskutečnilo v Třebechovicích pod Orebem dne 27.1.2015 a zúčastnilo se ho 28 školních družstev z celého kraje.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------
Označování alergenů

-----------------------------------------------------------------------------------------
Okresní kolo škol Hradecka v šachu 2014
Dne 3.12.2014 se uskutečnilo okresní kolo škol HRADECKA v šachu 2014. 
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Přeskoky přes švihadlo/30 s
Během měsíců října a listopadu se na druhém stupni ZŠ uskutečnila další školní soutěž- ve skoku přes švihadlo, ve které žáci soutěžili ve svých ročnících o nejvíce přeskoků během třiceti vteřin. 
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ NA NOVOU PODOBU INTERNETOVÉHO OBJEDNÁVÁNÍ

Od 10.11. 2014 je nainstalována nová podoba internetového objednávání na adrese www.e-jidelnicek.cz. K prvnímu přihlášení je nutné se registrovat svým platným e-mailem a heslem, které si zvolíte sami. Po potvrzení e-mailu o registraci si ke svému uživatelskému účtu připojíte strávníka zadáním (odkaz je přímo v potvrzovacím e-mailu):
     - čísla jídelny - 11118
     - přihlašovacího jména strávníka – je stejné jako jste používali 
       na minulé verzi
     - pinu – je stejný jako jste používali na minulé verzi

Při každém dalším přihlášení vyplňujete pouze svůj e-mail a heslo, které jste si zvolili při první registraci.

Objednávat obědy lze celých 24 hodin. Zůstane pouze omezení objednávky na následný den – ten lze objednat, zrušit či změnit do 8,30 hodin.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Vážení rodiče, 
dovolte, abychom Vám podali vysvětlení k některým organizačním změnám, kterých jste si mohli v naší škole všimnout v poslední době.
Jedná se v podstatě o bezpečnostní opatření, která mají souvislost se smutnou událostí ze střední školy ve Žďáru nad Sázavou, o které jste se určitě dozvěděli z médií. Situace na školách je mimochodem monitorována a konzultována i s českou školní inspekcí a obdobná opatření musely přijmout všechny ostatní školy včetně dalších školských zařízení (DDM, ZUŠ) v celém našem státě.
Prosíme Vás, abyste si uvědomili, že veškerá tato opatření, byť se Vám úplně nepozdávají a nepřipadají Vám z Vašeho pohledu zrovna populární, jsou promyšlená a učiněna jen a pouze pro co největší možnou bezpečnost Vašich dětí. Mějte tedy prosím Vás pochopení pro učitele, kteří např. drží nově dozory u vchodu a ptají se Vás, jak se jmenujete, co potřebujete, za kým jdete a jestli byste na Vaše dítě mohli počkat venku. Zaměstnanci školy nemohou znát tváře všech našich žáků, natož rodičů a všech dalších rodinných příslušníků. Naopak spoustu lidí, se kterými se setkají, vidí možná poprvé v životě. 
Naše škola je obrovský objekt, který v současnosti navštěvuje 635 žáků a 60 zaměstnanců. V inkriminovaných chvílích, pokud bychom situaci nějak nekorigovali, by se škola stala velice nepřehledným a tedy i potencionálně nebezpečným místem. Prosíme Vás tedy o pochopení. Pokusme se vždy domluvit v klidu a bez emocí, jde nám, opakuji, především o bezpečí Vašich dětí.
                                                          Mgr. Roman Drašnar, ředitel školy

-----------------------------------------------------------------------------------------

To tu ještě nebylo
Vše je jednou poprvé. Někdy to je hned , někdy to trvá déle. V dlouhé tradici (od roku založení 1933) Třebechovického hokeje se ještě nikdy nestalo, abychom v našem malém hokejovém klubu odchovali hráče, který by mohl reprezentovat Českou republiku.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

2.10.2014

VYHLÁŠENÍ VOLNÝCH DNŮ ŘEDITELEM ŠKOLY
Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, 

volné dny 30.října 2014 a 31.října 2014.

Volné dny budou vyhlášeny z důvodu čerpání povinných dnů studijního volna pedagogickými pracovníky (podle § 24 odst. 7 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) a dokončení některých řemeslných prací (především dokončení výmalby).
V tyto dny budou pedagogičtí pracovníci čerpat studijní volno (podle § 24 odst. 7 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů). 
Družina bude pro případné zájemce v provozu. Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni prostřednictvím žákovských knížek, notýsků a webových stránek do dne 6.10.2014.
O vyhlášení volných dnů informoval ředitel školy zřizovatele.
                                                                                      vedení školy
-----------------------------------------------------------------------------------------

MAPA ŠKOLY
Na jaře loňského školního roku se zhruba jedna třetina žáků, rodičů a učitelů naší školy zúčastnila dotazníkové šetření firmy SCIO nazvané Mapa školy.
Zde Vám předkládáme souhrnné výsledky pro rodiče a pro učitele.
                                                                                      vedení školy
-----------------------------------------------------------------------------------------

4.9.2014

Znovu akce sběr starého papíru!
Další sběr netříděného starého papíru organizuje naše škola ve středu 17.9.2014 od 7.00 hodin před naší školou. Předem děkujeme rodičům za sběr a zároveň za trpělivost při odevzdávání. Doporučujeme možnost navážet starý papír v úterý navečer pod zastřešenou kolárnu. Těšíme se na vaši přízeň a předem děkujeme.
                                                                                      vedení školy
-----------------------------------------------------------------------------------------

PŘEBORNICE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
V pátek 30.5.2014 se v malebném areálu volejbalových kurtů SOKOLA DŘEVĚNICE uskutečnilo krajské finále ve volejbalu dívek 8. a 9.tříd.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Poznávací zájezd do Velké Británie 1.5.-6.5. 2014
Už to bylo jasné. Ti, kterým to rodiče dovolili, včetně mě, směli jet na zájezd autobusem do Velké Británie.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Praha
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Volejbal
Ve čtvrtek 24.4.2014 se v hale ZŠ POUCHOV uskutečnilo okresní finále v odbíjené dívek 8. a 9.tříd.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Úspěchy našich žáků v Matboji
Dne 24. března proběhl na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové 15. ročník matematické soutěže MATBOJ.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

10.3.2014

Znovu akce sběr starého papíru!
Další sběr netříděného starého papíru organizuje naše škola ve středu 12.3.2014 od 7.00 hodin před naší školou. Předem děkujeme rodičům za sběr a zároveň za trpělivost při odevzdávání. Opět doporučujeme možnost navážet starý papír již v úterý navečer pod zastřešenou kolárnu. Těšíme se na vaši přízeň a předem děkujeme.
                                                                                      vedení školy
-----------------------------------------------------------------------------------------

LVVZ 2014
Lyžařského výcvikového zájezdu,který se konal 15.2.-21.2.2014, se zúčastnilo 36 žáků.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky zápisu do ZŠ 2014
-----------------------------------------------------------------------------------------

Olympijský park Soči, Letná - Praha
Dne 7.2.2014 odjelo 10 vybraných žáků z 8. a 9. ročníku ZŠ Třebechovice pod Orebem do Olympijského parku Soči na Letné v Praze.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Koncert Claudia Niniana
Dne 30.1. 2014 navštívil naši školu italský zpěvák Claudio Niniano, který přijel na pozvání paní učitelky Ivy Trnkové.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Odpovědi na Vaše nejčastější dotazy (ZDE)

POZOR NOVÉ!!!
Rodiče se musí dohodnout, který ze zákonných zástupců bude vyřizovat záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání. Vyplněný formulář „Žádosti“, který po Vás bude vyžadován u zápisu, musí být podepsán nově oběma zákonnými zástupci. K vytištění ho naleznete ZDE, případně v kanceláři školy. Pokud přijdou k zápisu s dítětem oba zákonní zástupci, stačí vyplnit na místě.
                                                                                     vedení školy

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mikuláš 2013
I letos k nám dorazili Mikuláši se svými početnými družinami čertů a andílků, aby rozdělili žákům pěknou nadílku.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

25.11.2013

Znovu akce sběr starého papíru – tentokrát „Pro Míšu“
Další sběr netříděného starého papíru organizuje naše škola ve středu 4.12.2013 od 7.00 hodin před naší školou. Tentokrát bude celá částka, získaná za tento sběr, použita jako finanční příspěvek pro naši budoucí žačku první třídy Míšu. Za tyto prostředky pro ni nakoupíme tolik potřebné kompenzační pomůcky. 
Předem děkujeme rodičům za sběr a zároveň za trpělivost při odevzdávání. Opět doporučujeme možnost navážet starý papír již v úterý navečer pod zastřešenou kolárnu. Těšíme se na vaši přízeň a předem děkujeme.
                                                                                     vedení školy
-----------------------------------------------------------------------------------------

Obrovské puzzle v základní škole
Před několika týdny nám nabídli dva absolventi naší školy, Jirka Mlateček a Marek Rous, netradiční zajímavý dar.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Žákyně naší školy Áďa Dörreová – velmi úspěšná sportovkyně
Pro žákyni 5. třídy naší základní školy Adélu Dörreovou (ročník 2002) byl letošní rok sportovně velice úspěšný.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Když finále závodu je na Stříbrném rybníku…
Přespolní běh? Dříve se říkalo: Finále je na Strahově.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Ptačí perspektiva
Nabízíme Vám několik pohledů z ptačí perspektivy na naši školu v novém kabátě.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Přespolní běh
V ÚTERÝ 1.10.2013 se konalo v Hradci Králové-okresní kolo v přespolním běhu družstev-BĚHÁME S BK TOUR .
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Dravci
Do naší základní školy zavítala skupina Zayferus (což je skupina několika dravců a sokolníků).
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Co nového na naší škole přes prázdniny?
Již na konci května 2013 se začalo pracovat na opláštění pavilónu 2.stupně.
                                                                                     pokračování...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Dům dětí a mládeže, Třebechovice pod Orebem
Flesarova 49, tel. 495592230, e-mail info@ddmtre.cz


Informace pro rodiče dojíždějících dětí ze 3. tříd

Dům dětí a mládeže, Třebechovice pod Orebem nabízí pro rodiče dětí dojíždějících z okolních obcí a nejvzdálenějších částí našeho města (Bědovice, Varta) využívání spontánních činností. Tato činnost probíhá po skončení vyučování v době čekání na autobusový spoj , zájmový kroužek nebo výuku v ZUŠ. 
Dítě si po přezutí a převlečení v šatně DDM vybere činnost podle svého zájmu. Děti si mohou zahrát stolní fotbal, pracovat na počítačích, hrát stolní a společenské hry, malovat si. Pedagogové nad dětmi provádějí pouze dohled. 
Věříme, že především rodiče dojíždějících dětí naši nabídku využijí. 

Bližší informace rodiče získají v kanceláři DDM nebo na tel. 495592230, 736770462. 

Mgr. B.Bartošová, řed. DDM 

anketa


naše škola

naše škola

naše třídy

naše práce

naše práce

HAPPYSNACK - automat na zdravou svačinku

počasí

BlueBoard.cz

kalendář

přesný čas

kde nás najdete

dnes má svátek

jste návštěvník číslo

 

Evropské dotace

virtuální prohlídka
naší školy

nové fotografie

Exkurze s překvapením

Svátek čarodějnic

Hasiči

Volejbal – okresní finále dívky

Pythagoriáda

Pomáháme zachraňovat gorily

Pavlína Vlková
a Valentýna Černá – reprezentantky ČR v ledním hokeji

Pečení Jidášů

Karneval na ledě

Podnebné pásy

Valentýn a Valentýnka

Mikulášské soutěžení

Páťáci mají talent

Advent ve druhých třídách

Přeskoky
přes švihadlo/30 s

Cystická fibróza

Dračí cirkus – projekt třídy 5. C

Sběratelská vášeň

Jablíčkový den v 1.B

PROJEKT SPOLU 1.B
a 5.B - DÝŇOVÁNÍ

Indiánský den
v první třídě

Bramborový program

Exkurze na SOŠ veterinární v Hradci Králové

Přespolní běh - BĚHÁME S BK TOUR

Zámek Potštejn - výlet 1.A, 1.B a 1. C

Máme rádi zvířata

Minikopaná 1. tříd

Hasičský záchranný sbor

Archeopark

Zájmové kroužky
školní družiny

Exkurze

Správné holky a správní kluci ze 3. A

Čarodějnický rej
ve školní družině

18. ročník McDonald's Cupu

Voda a vodní prameny

„Třebechovická“ laťka-skok vysoký

Kdo jí nejvtipnější kaši

Karneval

Okresní volejbal děvčat

Letohrad

Play Broumovsko

Karel IV. - Otec vlasti

Vánoce ve skanzenu

Charitativní prodej cukroví

Úspěch žákyň
6. a 7. tříd ve florbale

Listopad ve školní družině

Cystická fibróza

Beseda v knihovně

Běh do vrchu

Vesmír

Přednáška o Indii

Turistický výlet

Pasováni na čtenáře

Výlet Uhřínov

Na chatě Prim bylo PRIMA

Sportovní soutěže druhých tříd

Můj živý mazlík

Prvňáčci na Dni matek

Turnaj v minikopané
1. tříd : O pohár ředitele ZŠ Sever

McDonald´s Cup kategorie 1.-3.tříd

McDonald´s Cupu 2014 kategorie 4. a 5. tříd

Velikonoční čas ve 3. A

Recitační soutěž
3. ročníků

Vybíjená žákyň 6.tříd

40 vteřin od postupu
do krajského finále

Turnaj ve vybíjené

Valentýn ve školní družině

Recitační soutěž 2.tříd

Staré řecké báje
a pověsti – Daidalos
a Ikaros

Vánoční koncert

Kouzlení ve ŠD

Vánoce

Charitativní prodej cukroví. Letos naposledy?

Pyžamová diskotéka

NA SVATOU KATEŘINU ZALEZEME POD PEŘINU

Předvánoční výlet

PROJEKT OVOCE
A ZELENINA VE 2.B

Heldova knihovna

Halloween ve 3.A

Projekt Evropa - šířková pásma

Babí léto ve školní družině

Návštěva knihovny

Betlém

Obrýlená diskotéka

Škola v přírodě 5.B

Projekt POZNÁVÁME PRAHU

Škola v přírodě

Úspěch v hokejbalu

Výlet do ZOO

Exkurze do Prahy

Malá kopaná

Prvňáčci zatancovali maminkám

Čarování s čarodějnicí Bertou ve 2. A

Duben ve školní družině

Hasiči

Velikonoce ve 3. A

Oříšky pro veverku

Recitační soutěž 1. tříd

Okresní finále – nohejbal

Valentýn ve II.A

Valentýnský svátek

Výtvarná modelovací soutěži ze sněhu

Tři králové

Projekt 2.C Podzimní

Podzimní pyžamová diskotéka

Lesní škola

Poznávám své město

Přespolní běh

Zápis z Výtvarné soutěže 1.tříd

Výlet do Ratibořic - 2.A,B

Projekt: „Máme rádi zvířata“